Δημοπρατείται αρχές Ιουλίου το έργο για τις Έξυπνες Γέφυρες –Τρεις στη Μεσσηνία

Δημοπρατείται αρχές Ιουλίου  το έργο για τις Έξυπνες Γέφυρες –Τρεις στη Μεσσηνία

Δημοπρατείται τον επόμενο μήνα, στις 7 Ιουλίου, το μεγάλο έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης που αφορά στις Έξυπνες Γέφυρες των Περιφερειών της χώρας. Στο διαγωνισμό περιλαμβάνονται και τρεις μεγάλες οδικές γέφυρες της Μεσσηνίας.

Το μεγάλο αυτό έργο αφορά στην αξιολόγηση της δομικής απόκρισης επιλεγμένων οδικών και σιδηροδρομικών γεφυρών της ηπειρωτικής χώρας σε πραγματικό χρόνο μέσω σύγχρονων συστημάτων (state-of-the-art) και μεθοδολογιών ενόργανης δομικής παρακολούθησης (Structural Health Monitoring – SHM). Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός δικτύου «έξυπνων» γεφυρών (Smart Bridges Network – SBN) βασιζόμενο στη φιλοσοφία ενός «Διαδικτύου των Πραγμάτων» ή «Internet of Things» (IoT).

Κύριος του έργου είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και αναθέτουσα αρχή το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Μεσσηνία
Οι γέφυρες της Μεσσηνίας που περιλαμβάνονται στο έργο και θα τεθούν προς παρακολούθηση είναι:

-Εθνική Οδός 82, Όρια Νομού Λακωνίας – Αρτεμισία – Καλαμάτα: ρεματοφέγυρα  μήκους 53 μέτρων

-Εθνική Οδός 7, Μεσσήνη – Ριζόμυλος – Χανδρινός – Ε.Ο. 9 (Πύλος), ρεματοφέγυρα  μήκους 53 μέτρων

-Εθνική Οδός 9, Όρια Νομού Ηλείας –  Ε.Ο. 9Α (Καλό Νερό), ποταμογέφυρα (Νέδας), μήκους 45 μέτρων.

Η συνολική μέγιστη εκτιμώμενη αξία του έργου σε όλη την Ελλάδα ανέρχεται στο ποσό των 157.924.850 ευρώ και η διάρκεια της σύμβασης για την εκτέλεση θα είναι 28 μήνες.

Στις 7 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός και στις 13 Ιουλίου η αποσφράγιση των προσφορών. Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός.

Δομική υγεία γεφυρών
Το έργο θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της συμφωνίας πλαισίου. Αυτό σημαίνει πως από τη διαγωνιστική διαδικασία δύναται να επιλεγούν μέχρι και τρεις διαφορετικοί ανάδοχοι. Αυτοί ανά περίπτωση θα καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κάθε φορά που θα τους καλεί το ΤΕΕ, ένας εκ των οποίων κάθε φορά θα αναλαμβάνει το τρέχον αντικείμενο έργου.

Με την υλοποίηση του έργου οι Περιφέρειες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν κρίσιμες παραμέτρους που αφορούν στη δομική υγεία 260 γεφυρών αρμοδιότητάς τους μέσα από την προμήθεια και εγκατάσταση αισθητήρων ΙοΤ, εξειδικευμένου λογισμικού και πραγματοποίησης ελέγχων.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των γεφυρών της χώρας κατασκευάστηκε στις δεκαετίες από ’50 έως ’80 και οδεύει σήμερα προς το τέλος της θεωρητικής ζωής του. Η απουσία μέτρων συντήρησης, η γήρανση των τεχνικών, τα μικρά φορτία σχεδιασμού, σε συνδυασμό με τη μη ελεγχόμενη διέλευση ολοένα και μεγαλύτερου βάρους οχημάτων, και τα ακραία περιβαλλοντικά φαινόμενα λόγω κλιματικής αλλαγής, είναι κάποιοι από τους παράγοντες που έχουν συμβάλει στη μείωση της αντοχής των γεφυρών και καθιστούν πολλές από αυτές «οιονεί-επικίνδυνες».

Της Βίκυς Βετουλάκη