Πρόγραμμα ενίσχυσης της πρόσβασης στο φάρμακο για ευπαθείς ομάδες στην Πελοπόννησο

Πρόγραμμα ενίσχυσης της πρόσβασης στο φάρμακο για ευπαθείς ομάδες στην Πελοπόννησο

Με τη στήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου

Από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2023, το GIVMED (givmed.org) υλοποιεί πρόγραμμα με τη στήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου (cvf.gr) και σκοπό την ενίσχυση της πρόσβασης στο φάρμακο για ευπαθείς ομάδες στην Πελοπόννησο. Παράλληλα, βασικό όφελος του προγράμματος είναι η προστασία του περιβάλλοντος από τα αχρησιμοποίητα φάρμακα.

Κεντρικές δράσεις για την υλοποίηση του προγράμματος είναι η ένταξη νέων κοινωφελών φορέων που υποστηρίζουν ευπαθείς ομάδες, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο δίκτυο του GIVMED, η προσέλκυση δωρεών προϊόντων υγείας και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη δωρεά.

Η ένταξη των κοινωφελών φορέων στο δίκτυο του GIVMED αφορά στην προσέγγιση των φορέων και την εκπαίδευσή τους στην πλατφόρμα “MEDforNGOs”, μέσω της οποίας θα μπορούν να κάνουν δωρεές σε προϊόντα υγείας, να καταχωρούν τις ανάγκες τους και να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά την αποθήκη των προϊόντων υγείας τους. Επίσης, η παραπάνω δράση περιλαμβάνει το συντονισμό δωρεών από και προς τους νέους φορείς.

Σχετικά με τη δεύτερη δράση, η παρακίνηση των πολιτών να δωρίσουν προϊόντα υγείας θα πραγματοποιηθεί μέσω της ολοκλήρωσης των κατάλληλων επικοινωνιακών ενεργειών. Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος και με στόχο την ευαισθητοποίηση για τη δωρεά, το GIVMED θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει διαδικτυακή δραστηριότητα σχετικά με τη δωρεά φαρμάκων, με τη συμμετοχή σχολείων και μαθητών.

Η δραστηριότητα θα περιλαμβάνει ενημέρωση των μαθητών/τριών για την πρόσβαση στο φάρμακο, τη δωρεά φαρμάκων και τα οφέλη της, αλλά και την ενεργοποίηση των δασκάλων και των γονέων των μαθητών/τριών για τη συλλογή και τη δωρεά αχρησιμοποίητων φαρμάκων.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να επιταχύνει την πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε φάρμακα και προϊόντα υγείας και να συνδέσει τους κοινωφελείς φορείς στο επίπεδο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και με φορείς σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, αποβλέπει στο να αξιοποιηθούν αχρησιμοποίητα φάρμακα και να προστατευτεί το περιβάλλον από αυτά και να προωθηθούν οι αξίες της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της προστασίας του περιβάλλοντος.