ΟΣΔΕ: Ποιες καλλιέργειες δηλώνονται για ενίσχυση

ΟΣΔΕ: Ποιες καλλιέργειες  δηλώνονται για ενίσχυση

Τις καλλιέργειες που καταλαμβάνουν ένα αγροτεμάχιο κατά τον κύκλο παραγωγής, δηλαδή από το φθινόπωρο του 2022 έως και το καλοκαίρι του 2023, καθώς και τις εκτάσεις και τα αγροτεμάχια που χρησιμοποιούν, δηλώνουν οι αγρότες στο ΟΣΔΕ 2023, προκειμένου να επιδοτηθούν.

Η καλλιεργητική περίοδος για κάθε καλλιέργεια ορίζεται το διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη των καλλιεργητικών φροντίδων (αρχή καλλιεργητικής περιόδου) ως και την αρχή της συγκομιδής (τέλος καλλιεργητικής περιόδου).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, διευκρινίζεται ότι κύριες καλλιέργειες είναι οι φθινοπωρινές/χειμερινές ή ανοιξιάτικες/καλοκαιρινές καλλιέργειες που καταλαμβάνουν το αγροτεμάχιο για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου και λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο της τήρησης του πρασινίσματος.

Επίσπορες καλλιέργειες είναι οι καλλιέργειες με μικρό κύκλο, ταχείας ανάπτυξης (ωρίμανση σε περίπου 30 ημέρες από τη σπορά), που καταλαμβάνει τη γη μεταξύ κύριων καλλιεργειών.

Συγκαλλιέργεια είναι η ταυτόχρονη καλλιέργεια δύο ή περισσότερων διαφορετικών ειδών καλλιεργειών σε διαφορετικές σειρές, στο ίδιο αγροτεμάχιο.

Ως αγρανάπαυση δηλώνεται η αρόσιμη έκταση που δεν καλλιεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου, αλλά εφαρμόζεται μία άροση ανά έτος. Εξαίρεση αποτελούν τα αγροτεμάχια ενταγμένα στη Δράση 10.1.04, που δηλώνονται με «3807 Αγρανάπαυση χωρίς γεωργική δραστηριότητα» ή «3806 Αγρανάπαυση με εδαφοκάλυψη».