Προχωρά η δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στη Μεγαλόπολη

Προχωρά η δημιουργία  φωτοβολταϊκού πάρκου στη Μεγαλόπολη

Προς όφελος και του ΓΟΕΒ Παμίσου

Θετικά έχει γνωμοδοτήσει το ΠΓΣΕΕ (Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εγγειοβελτιωτικών Έργων) Πελοποννήσου ως προς την αναγκαιότητα δημιουργίας στη Μεγαλόπολη του μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου των 2.000 στρεμμάτων, το όποιο ενεργειακό κέρδος από τη λειτουργία του οποίου θα κατευθύνεται για την υποστήριξη των ενεργειακών αναγκών άρδευσης στον ΓΟΕΒ Παμίσου στη Μεσσηνία και στον ΓΟΕΒ Αργολίδας.

Σχολιάζοντας σχετικά ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, τόνισε ότι προχωρά η διαδικασία για τη δημιουργία αυτού του μεγάλου φωτοβολταϊκού, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει στην εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών του πρωτογενούς τομέα στην Περιφέρεια, ως προς το ζήτημα της άρδευσης.

Στη γνωμοδότησή του το ΠΓΣΕΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου επισημαίνει ότι η κατασκευή του πιο πάνω φωτοβολταϊκού πάρκου είναι προς όφελος του ΓΟΕΒ, εκτιμώντας ειδικότερα, μεταξύ άλλων, ότι «θα μείωνε σημαντικά, σε μακροχρόνια βάση -συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων εγκατάστασης- το ενεργειακό κόστος του ΓΟΕΒ».

Κι αυτό γιατί, όπως σημειώνει το Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο:

α) το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία των αντλιοστασίων του ΓΟΕΒ είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που διαμορφώνει το τελικό κόστος λειτουργίας του Οργανισμού

β) το μεγαλύτερο μέρος των συσσωρευμένων χρεών του ΓΟΕΒ οφείλεται στο ενεργειακό κόστος που δεν εξοφλήθηκε εγκαίρως.

Παρατηρεί, ωστόσο, ότι η χρηματοδότηση του έργου «δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις περί εγγειοβελτιωτικών έργων διατάξεις, καθώς το φ/β δεν αποτελεί τέτοιου είδους έργο».

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, δημοσιοποιώντας έγγραφο του ΓΟΕΒ Παμίσου σχετικά με το παραπάνω ζήτημα, χαρακτήρισε εξαιρετικό το έργο που γίνεται από τη διοίκηση του εν λόγω Οργανισμού.