Αγρόκτημα Φοίφα: Το Σχολείο στη Φύση επιστρέφει

Αγρόκτημα Φοίφα: Το Σχολείο στη Φύση επιστρέφει

Το Σχολείο στη Φύση ανοίγει και πάλι τις πόρτες του την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου (16.00 – 18.00), και κάθε Τετάρτη και Σάββατο, προσκαλώντας παλιά και νέα μέλη του σε μια ανοιχτή μέρα συνάντησης, γνωριμίας και επανασύνδεσης στο Αγρόκτημα Φοίφα!

“Ο Πολιτισμός της Καλλιέργειας”
Μια νέα εκπαιδευτική χρονιά ξεκινά και μαζί της τα προγράμματα που πραγματοποιούνται στο Αγρόκτημα Φοίφα και ανήκουν στο ευρύτερο πλαίσιο του Σχολείου στη Φύση! Το Αγρόκτημα θα είναι επισκέψιμο από το Σεπτέμβριο και εξής, για όλη τη σχολική χρονιά, καθημερινά, πρωινές ώρες, τόσο για σχολεία όσο και για ομάδες και φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, για την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τίτλο “Ο Πολιτισμός της Καλλιέργειας”, τα οποία εκτείνονται σε έξι θεματικούς πυλώνες, πάνω στη βιωματική, ολιστική, οικοκεντρική εκπαίδευση, με πλήθος δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις έννοιες της αυτάρκειας, της αυτοδιαχείρισης, της αυτοδιάθεσης και της επανάχρησης.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός πρότυπου Σχολείου στη Φύση, το οποίο:

α) να αποτελέσει ένα κοινό σημείο αναφοράς για όλη τη σχολική κοινότητα, με κεντρικό άξονα την κατανόηση των αρχών και της λειτουργίας του φυσικού οικοσυστήματος και την παράλληλη και συνεχή αναζήτηση βιώσιμων τρόπων και μεθόδων ενσωμάτωσης του νέου ανθρώπου μέσα σε αυτό

β) να συγκροτήσει μια κοινότητα μάθησης μεταξύ παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων, όπου η φύση είναι ο Δάσκαλος

Τι είναι, όμως, το Σχολείο στη Φύση;
Το Σχολείο στη Φύση, όπως αναφέρεται, «συνιστά το εκπαιδευτικό μας όραμα για το σχολείο των παιδιών μας, σε συνδυασμό και συνεργασία με την υπάρχουσα εκπαιδευτική κοινότητα και πραγματικότητα.

Είναι η βιωματική, οικοκεντρική και δημοκρατική εκπαίδευση στη φύση, όπου τα γνωστικά αντικείμενα προσεγγίζονται ολιστικά, βασισμένα στη λειτουργία ενός αυτοτελούς οικοσυστήματος, όπως είναι ένα δάσος ή ένα φυσικό αγρόκτημα.

Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από δραστηριότητες διαμορφωμένες για να υλοποιούνται στη φύση, μέσα από τη δουλειά στην ομάδα και τη συνεισφορά στη μάθηση, καθώς βοηθούν το ένα το άλλο στην ανάπτυξη των γνωστικών τους ικανοτήτων».

Πώς;
Με δάσκαλο τη Φύση, τάξη ένα ολόκληρο αγρόκτημα και πλαίσιο λειτουργίας τη δημοκρατική, ολιστική εκπαίδευση στη φύση (Summerhil pedagogical approach/Waldorf Steiner pedagogical approach), με κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο το παιχνίδι με όλες τις αισθήσεις (messy play) και την περιέργεια (curiosity approach), τα παιδιά καλούνται να εισέλθουν σε ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, όπως:

-κηπουρική, ξυλοκατασκευές, δημιουργική επανάχρηση και μαγειρική στη φύση

-εικαστικά με μεικτές τεχνικές, πηλό, και παιχνίδια με το φως

-θεατρικό παιχνίδι, κίνηση, χορός και ακροβατικά στο φυσικό περιβάλλον.

Στόχοι
Τα παιδιά προσκαλούνται, επομένως, να:

-συνεργαστούν σε μικτές ηλικιακά ομάδες

-λειτουργούν αυτόνομα και ευέλικτα, επινοώντας τις λύσεις που χρειάζονται

-συνεργάζονται και να φροντίζουν: τον εαυτό τους, το ένα το άλλο, το περιβάλλον τους

-εξερευνήσουν, ανακαλύψουν και να εκφράσουν μέσα από τις ιδιότητες και τα μοτίβα της φύσης λογικές, βιολογικές, γεωγραφικές έννοιες

-χρησιμοποιήσουν, ορίσουν και οριοθετήσουν το σώμα τους μέσα στο χώρο και σε συσχετισμό με τα υπόλοιπα παιδιά

-πειραματιστούν, διερωτηθούν, συνειδητοποιήσουν και να ελέγξουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα

-πάρουν το χρόνο τους για να ολοκληρώσουν και να απολαύσουν τους καρπούς της προσπάθειάς τους.

Για πληροφορίες τηλέφωνο 2721022505.