Εγκρίθηκε νέο πρόγραμμα Leader για τη Μεσσηνία

Εγκρίθηκε νέο πρόγραμμα  Leader για τη Μεσσηνία

Ετοιμάζεται νέα πρόταση για το πρόγραμμα αλιείας

Αξιολογήθηκε θετικά και εγκρίθηκε ο φάκελος υποψηφιότητας της Μεσσηνίας για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης (Leader) του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027.

Η πρόταση υποβλήθηκε από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ Α.ΟΤΑ, στο πλαίσιο της πρόκλησης υποβολής προτάσεων και βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα της σειράς κατάταξης.

Πρόγραμμα Leader

Η εταιρεία υπέβαλε την πρόταση Leader για την περιοχή της Μεσσηνίας στα μέσα του Ιουλίου, έπειτα από μια μακρά διαδικασία διαβουλεύσεων, μέσω της οποίας αναδείχθηκαν και ιεραρχήθηκαν οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Το νέο πρόγραμμα Leader 2023-2027 περιλαμβάνει συνοπτικά δράσεις στους τομείς της μεταποίησης, της βιοτεχνίας-χειροτεχνίας, τουρισμού, της παροχής υπηρεσιών, της  εκπαίδευσης του τοπικού πληθυσμού σε θέματα του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής, καθώς και δράσεις προστασίας-ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος, του πολιτιστικού  αποθέματος, βελτίωσης της ποιότητας ζωής κ.ά.

Στο μεταξύ, αυτή την περίοδο η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας, συνεργαζόμενη με το  Δίκτυο Νήσων Αττικής και την Αναπτυξιακή Πάρνωνα, έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία για την υποβολή κοινού φακέλου υποψηφιότητας  στην προτεραιότητα 3 του Προγράμματος Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027.

Οι εταιρείες αυτές μέσω του συνεργατικού σχήματος που θα δημιουργήσουν θα προχωρήσουν, αφενός, στη σύνταξη και υποβολή της πρότασης και, αφετέρου, σε μεταγενέστερο χρόνο, στην υλοποίηση της τοπικής στρατηγικής στην περιοχή παρέμβασης.

Συγχαρητήρια στα στελέχη της Αναπτυξιακής Εταιρείας και τους συμβούλους για τα προγράμματα αυτά έδωσαν η διοίκηση της εταιρείας και η Περιφέρεια.