Μετά τις εκλογές οι αποφάσεις για μειώσεις ή μη των αντικειμενικών αξιών

Μετά τις εκλογές οι αποφάσεις για  μειώσεις ή μη των αντικειμενικών αξιών

Βάσει των γνωμοδοτήσεων που έχουν καταθέσει οι δήμοι Καλαμάτας και Πύλου-Νέστορος – Θα ισχύσουν από το νέο χρόνο, ενώ θα επεκταθούν και στις παραλιακές περιοχές

Μειώσεις αντικειμενικών τιμών των ακινήτων σε όσους Δήμους της χώρας αποδείχθηκε η βασιμότητα των ισχυρισμών τους ότι αποφασίστηκαν υπέρμετρες αυξήσεις την 1η/1/2022, καθώς και επέκταση του συστήματος των αντικειμενικών τιμών σε 2.167 περιοχές της χώρας, περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του υπουργείου Οικονομικών για τη φορολογία των ακινήτων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου», οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από το νέο έτος, ενώ το πού θα γίνουν μειώσεις θα γνωστοποιηθεί μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Μειώσεις αντικειμενικών αξιών από τη Μεσσηνία έχουν ζητήσει με αποφάσεις τους οι Δήμοι Καλαμάτας και Πύλου- Νέστορος, ενώ η επέκταση του συστήματος των αντικειμενικών τιμών θα συμπεριλάβει όλες τις παραλιακές περιοχές του νομού.

Τι θα αλλάξει

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της αθηναϊκής εφημερίδας, οι αλλαγές έχουν ήδη δρομολογηθεί και αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από το νέο έτος. Στόχος είναι να αποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη στη φορολογία ακινήτων, καθώς θα έχουν ως συνέπεια: Αφενός, να μειωθούν οι φορολογικές επιβαρύνσεις επί των ακινήτων σε περιοχές όπου οι αυξήσεις των αντικειμενικών τιμών ζώνης ήταν υπέρμετρες και οδήγησαν σε στρεβλώσεις που επηρέασαν αρνητικά την κτηματαγορά. Αφετέρου, να κληθούν να πληρώσουν τους πραγματικά αναλογούντες φόρους ακίνητης περιουσίας όσοι φορολογούμενοι κατέχουν μεγάλης πραγματικής αξίας ακίνητα σε περιοχές όπου η μη εφαρμογή του συστήματος των αντικειμενικών τιμών επέτρεπε επί πολλά έτη τη σημαντική υποεκτίμηση των φορολογητέων αξιών τους και τον προσδιορισμό του ύψους των οφειλόμενων φόρων σε προκλητικά χαμηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, εντός του 2024:

-Θα μειωθούν οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων σε όσους Δήμους διαπιστώθηκε ότι είναι βάσιμες και απόλυτα τεκμηριωμένες οι γνωμοδοτήσεις τους για την ανάγκη να χαμηλώσουν σημαντικά ή ακόμη και να μηδενιστούν τα ποσοστά των αυξήσεων των τιμών αυτών, που αποφασίστηκαν από το υπουργείο Οικονομικών τον Ιούνιο του 2021 με έναρξη ισχύος από την 1η/1/2022. Δόθηκε η δυνατότητα στους Δήμους να υποβάλουν γνωμοδοτήσεις οι οποίες συγκεντρώθηκαν, εξετάστηκαν από την αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών και, για όσες κρίθηκαν βάσιμες, ξεκίνησε εκ νέου η διαδικασία προσδιορισμού των αντικειμενικών τιμών, από πιστοποιημένους εκτιμητές, με σκοπό τη διατύπωση εισηγήσεων προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη μείωσή τους. Ο υπουργός μπορεί να εγκρίνει τις εισηγήσεις και να εκδώσει αποφάσεις για τη μείωση των αντικειμενικών αξιών στους αιτούντες Δήμους. Οι όποιες μειώσεις αποφασιστούν τελικά δε θα ισχύσουν αναδρομικά και, ως εκ τούτου, δε θα επηρεάσουν το ύψος του ΕΝΦΙΑ για το 2022 και το 2023. Ίδιος κανόνας θα ισχύσει και για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας που επιβάλλεται με τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος υπέρ των Δήμων και υπολογίζεται κι αυτό με βάση τις αντικειμενικές τιμές ζώνης της 1ης Ιανουαρίου κάθε έτους. Έτσι, οι επιπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ και το ΤΑΠ θα γίνουν αντιληπτές από το 2024. Όμως, όσον αφορά στους φόρους που επιβάλλονται στην απόκτηση ακινήτων, όπως οι φόροι μεταβίβασης, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, οι επιπτώσεις των μειώσεων των αντικειμενικών τιμών ζώνης θα είναι άμεσες, καθώς θα προκαλέσουν μειώσεις στις φορολογητέες αξίες των ακινήτων από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

Επέκταση αντικειμενικών αξιών

-Θα γίνει η επέκταση του συστήματος των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων (των τιμών ζώνης) σε όλη την επικράτεια της χώρας. Αυτή τη στιγμή το σύστημα αυτό καλύπτει το 98,5% της χώρας. Απομένουν ακόμη να ενταχθούν άλλες 2.167 περιοχές, που αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο 1,5% της ελληνικής επικράτειας.

Σήμερα στις 2.167 περιοχές ισχύει ακόμη το σύστημα των τιμών εκκίνησης ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομής. Στους χιλιάδες οικισμούς των περιοχών αυτών οι πραγματικές τιμές των ακινήτων όπως διαμορφώνονται με βάση τις συνθήκες της κτηματαγοράς, ανέρχονται σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τα επίπεδα των φορολογητέων αξιών που προσδιορίζονται με βάση τις τιμές εκκίνησης ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομής. Συνεπώς, από τη στιγμή της ένταξης των περιοχών αυτών στο σύστημα των αντικειμενικών τιμών ζώνης αναμένονται σημαντικές αυξήσεις στις φορολογητέες αξίες των ακινήτων και, συνακόλουθα, υπεραυξήσεις σε δεκάδες φόρους που επιβαρύνουν τις μεταβιβάσεις και την κατοχή των ακινήτων στις συγκεκριμένες περιοχές.

Στις 2.167 περιοχές της χώρας στις οποίες σχεδιάζεται να επεκταθεί το σύστημα των αντικειμενικών τιμών περιλαμβάνονται από τη Μεσσηνία όλες οι παραλιακές περιοχές μέχρι και το Καλό Νερό.

Μειώσεις περιμένουν 142 Δήμοι

Ο συνολικός αριθμός των Δήμων της χώρας που ζήτησαν τη μείωση των αντικειμενικών τιμών σε περιοχές τους ανέρχεται σε τουλάχιστον 142 επί συνόλου 332, δηλαδή καλύπτει πάνω από το 42,5% του συνόλου!

Οι Δήμοι ακολούθησαν την έκτακτη διαδικασία επανακαθορισμού των αντικειμενικών τιμών που προβλέπει το άρθρο 51 του ν. 5000/2022 και είχαν ως στόχο να πείσουν το υπουργείο Οικονομικών να ανακαλέσει τις υπέρμετρα μεγάλες αυξήσεις των αντικειμενικών τιμών που αποφάσισε, ώστε οι δημότες τους να έχουν ουσιαστική ελάφρυνση στον ΕΝΦΙΑ και σε άλλους φόρους που επιβαρύνουν τη χρήση ή την απόκτηση ακινήτων. Επιδιώκουν, επίσης, πολλοί άλλοι δημότες τους, που είναι οικονομικά αδύναμοι, να ξανακερδίσουν τις κοινωνικές παροχές και τα επιδόματα που έχασαν εξαιτίας της υπέρμετρης αύξησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων τους. Κι αυτό, διότι η αύξηση των αντικειμενικών αξιών είχε ως συνέπεια οι αξίες των ακίνητων περιουσιών των συγκεκριμένων δημοτών να υπερβούν τα όρια αξίας ακίνητης περιουσίας που ορίζουν οι νόμοι χορήγησης των συγκεκριμένων επιδομάτων και παροχών και εν τέλει οι εν λόγω δημότες να πάψουν να θεωρούνται δικαιούχοι.