Π. Τατούλης: Αυξάνουμε άμεσα την πρόβλεψη του ΠΕΠ από 19 σε 70 εκατ. ευρώ

Π. Τατούλης: Αυξάνουμε άμεσα την πρόβλεψη του ΠΕΠ από 19 σε 70 εκατ. ευρώ

Ο Πέτρος Τατούλης και το Σχέδιο της «Νέας Πελοποννήσου» στηρίζουν την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία στην Πράξη. «Δίνουμε», σχολιάζεται μεταξύ άλλων, «έμφαση στα ευρωπαϊκά και ανταγωνιστικά προγράμματα για άντληση πόρων και ενίσχυση της καινοτομίας στην πραγματική οικονομία. Αξιοποιούμε το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, αλλά και το Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης και δημιουργούμε ένα ευνοϊκό συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο για υλοποίηση τόσο δημόσιων όσο κυρίως ιδιωτικών επενδύσεων».

Νέα εποχή
Σύμφωνα με το συνδυασμό: «Προχωράμε μαζί για να κάνουμε πολλά περισσότερα στη νέα εποχή! Η καινοτομία διαδραματίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην περιφερειακή οικονομία με στόχο τη δημιουργία ή και διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στις διεθνείς αγορές.

Στοχεύουμε σε απευθείας σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλίσουμε σε όλες τις νεοφυείς εταιρείες, αλλά και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις των Βρυξελλών, σε επιχειρήσεις που ενσωματώνουν καινοτομία, προηγμένη τεχνολογία, αλλά και στοχευμένη δραστηριότητα στην κυκλική οικονομία.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα πλαίσιο “Ορίζων Ευρώπη/Horizon Europe 2021-2027”, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/695, προσφέρει σημαντικά κεφάλαια για την ενίσχυση της καινοτομίας, ενώ πιστεύουμε και θα υποστηρίξουμε με ένταση την πρωτοβουλία WomenTechEU που στηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις προηγμένης τεχνολογίας υπό την ηγεσία γυναικών.

Σε εθνικό επίπεδο, ο αναπτυξιακός νόμος 4887/2022, το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, σε συνδυασμό με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και το Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης, που περιλαμβάνει σημαντικό κομμάτι της Πελοποννήσου, δημιουργούν ένα ευνοϊκό συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο που σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο για την υλοποίηση τόσο δημόσιων όσο κυρίως ιδιωτικών επενδύσεων.

Δεσμευόμαστε για την άμεση αύξηση, από 19 εκ. σε 70 εκ. ευρώ, της πρόβλεψης του ΠΕΠ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας στην Πελοπόννησο, η οποία με ταυτόχρονη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων μπορούν να δημιουργήσουν επενδύσεις 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Προωθούμε οριζόντιες, αλλά και εξειδικευμένες δομές και παρεμβάσεις:

-Επανασυστήνουμε το Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελοποννήσου ως ένα σύγχρονο Intelligence Unit και Innovative Hub για την Πελοπόννησο, με επενδυτική κατεύθυνση

-Συνεργαζόμαστε με ακαδημαϊκά ιδρύματα για την εφαρμογή ενός Συστήματος Πληροφοριών Εφαρμόσιμης Καινοτομίας / Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support System) με δεδομένα από τους πολίτες, το οποίο θα μεταφράζεται άμεσα σε πολιτικές και καινοτόμα έργα που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής

-Δημιουργούμε Κοινότητες Γνώσης (Knowledge Communities) με ακαδημαϊκούς φορείς και επιχειρήσεις και έμφαση στην πελοποννησιακή καινοτομία

-Μετασχηματίζουμε, μέσω της καινοτομίας, την περιφερειακή μας οικονομία σε μια υπερδομή υποστήριξης και αναδημιουργίας διεθνώς αναγνωρισμένων ανταγωνιστικών υπηρεσιών, καθώς και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

-Εφαρμόζουμε πρόγραμμα για την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, μέσω ριζικής τεχνολογικής ανανέωσης και ανατρεπτικής καινοτομίας στις πελοποννησιακές επιχειρήσεις

-Προσφέρουμε κίνητρα για τη δημιουργία Campus Καινοτομίας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Πελοποννήσου.

-Αναπτύσσουμε πρόγραμμα προσέλκυσης επενδύσεων στο τομέα της καινοτομίας και της προηγμένης τεχνολογίας στην Πελοπόννησο

-Υποστηρίζουμε Συνεργατικά Δίκτυα για το πελοποννησιακό παραγωγικό και καινοτομικό σύστημα

-Ενδυναμώνουμε την εξωστρέφεια με σύγχρονους όρους για τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν πελοποννησιακοί σχηματισμοί

-Συμμετέχουμε, με ερευνητές της Πελοποννήσου, σε εκθέσεις και φόρα καινοτομίας, δημιουργούμε portal και digital campaign για την καινοτομία στην Πελοπόννησο

-Προσελκύουμε, με πρόγραμμα και κίνητρα, τους ψηφιακούς νομάδες (digital nomads) στην Πελοπόννησο

-Δημιουργούμε δεξαμενή μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων και χορηγιών για την υποστήριξη καινοτόμων εφαρμογών από νέους επιστήμονες στην Πελοπόννησο

-Παρακολουθούμε συστηματικά, με δεδομένα και στοιχεία, ολόκληρο το παραγωγικό και καινοτομικό σύστημα της Πελοποννήσου μέσω εγκατάστασης και λειτουργίας Συστήματος Παρακολούθησης Δεδομένων και Ανατροφοδότησης (PDCA)

-Προγραμματίζουμε σε ετήσια βάση/ημερολόγιο τουλάχιστον 12 βασικές κοινές δράσεις για ολόκληρο το παραγωγικό και καινοτομικό σύστημα της Πελοποννήσου, με στόχο εξειδικευμένα κοινά ενδιαφέροντος

-Διοργανώνουμε Μαραθώνιους Καινοτομίας – Hackathon για την Πελοπόννησο και στηρίζουμε ουσιαστικά τις καλύτερες ιδέες.

Κάνουμε πράξη την:

-ανοικτή καινοτομία

-επιχειρηματική καινοτομία

-κοινωνική καινοτομία

-καινοτομία στην υπηρεσία του πολίτη της Πελοποννήσου».