Σύμβαση για την επικαιροποίηση σχεδίου αντιδιαβρωτικής προστασίας στην παραλία της Δ.Ε. Αίπειας

Σύμβαση για την επικαιροποίηση σχεδίου αντιδιαβρωτικής προστασίας στην παραλία της Δ.Ε. 	Αίπειας

Η επικαιροποίηση του σχεδίου αντιδιαβρωτικής προστασίας της παραλίας στη Δημοτική Ενότητα Αίπειας του Δήμου Μεσσήνης αποτελεί το αντικείμενο σύμβασης που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας.

Ειδικότερα, θα εκπονηθεί μελέτη λιμενικών έργων, τα οποία θα είναι συμπληρωματικά στα ήδη εκτελεσθέντα στην περιοχή και τα οποία είχαν αιτηθεί κάτοικοί της σε συνάντηση που είχαν λίγο καιρό πριν με τον περιφερειάρχη στην Τρίπολη.

Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση, στο πλαίσιο της μελέτης των λιμενικών έργων θα γίνει, μεταξύ άλλων, διερεύνηση ακτομηχανικών διεργασιών, σύνταξη προτάσεων για βελτιωτικές παρεμβάσεις, καθώς και τεχνική μελέτη της βέλτιστης λύσης που θα προκριθεί.

Σκοπός του έργου είναι η λήψη μέτρων για την αναστροφή του διαβρωτικού μηχανισμού, ώστε, αφενός, να προστατευτούν οι ιδιοκτησίες και, αφετέρου, να αποτραπεί η δημιουργία πλήθους αυθαίρετων έργων (τόσο στο νότιο όσο και στο βόρειο τμήμα έχουν κατασκευαστεί αυθαίρετα έργα για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης).