Μεσσηνία: Διαβούλευση για το πρόγραμμα Αλιείας Θάλασσας και Υδατοκαλλιέργειας

Μεσσηνία: Διαβούλευση για το πρόγραμμα Αλιείας Θάλασσας και Υδατοκαλλιέργειας

Η διαβούλευση για τις τοπικές στρατηγικές του προγράμματος Αλιείας Θάλασσας και Υδατοκαλλιέργειας 2021 – 2027 έχει ξεκινήσει από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισής του, με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων τη 16η Οκτωβρίου.

Στην πρόσκληση που ανακοίνωσε η «Πάρνωνας ΑΕ» οργανώνονται αλιευτικές ζώνες που περιλαμβάνουν παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της Μεσσηνίας, της Λακωνίας, της Αρκαδίας, της Αργολίδος και της Αττικής, αποτελώντας την 9η Αλιευτική Ζώνη, στην οποία μέχρι σήμερα δραστηριοποιούνται οι Ομάδες Τοπικής Δράσης: Αναπτυξιακός Οργανισμός Μεσσηνίας, Αναπτυξιακός Οργανισμός Πάρνωνα και Δίκτυο Νήσων Αττικής.

Διαβούλευση
Για τις ανάγκες της πρόσκλησης θα γίνει η υποβολή μίας πρότασης των τριών Ομάδων Τοπικής Δράσης, Δίκτυο Νήσων Αττικής, Αναπτυξιακός Οργανισμός Πάρνωνα και Αναπτυξιακός Οργανισμός Μεσσηνίας, με επικεφαλής εταίρο το Δίκτυο Νήσων Αττικής, για την αλιευτική ζώνη 09.

Στο  πλαίσιο της πρόσκλησης προβλέπεται η διαβούλευση για την αξιοποίηση των στοιχείων που αφορούν στις περιοχές εφαρμογής του προγράμματος περιόδου 2021- 2027, καθώς και τα συμπεράσματα από τις διαβουλεύσεις. 

Στόχοι της διαβούλευσης είναι οι τοπικοί φορείς και ο τοπικός πληθυσμός να συμβάλουν, μέσω της bottom-up διαδικασίας, στην επιλογή του εταιρικού σχήματος, στην επιλογή της περιοχής παρέμβασης και στη διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς Δίκτυο Νήσων Αττικής Αναπτυξιακή Πάρνωνα και Αναπτυξιακή Μεσσηνίας, με το διακριτικό τίτλο «Γαλάζια Ρότα», κατάρτισαν πρόγραμμα ευρείας διαβούλευσης, που περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο στις ιστοσελίδες τους, καθώς και πρόγραμμα επισκέψεων / διαβουλεύσεων με ανοιχτές εκδηλώσεις στην ευρεία αυτή περιοχή, ενώ καλούν όλους τους φορείς των περιοχών να συμμετέχουν. 

Το δε πρόγραμμα των διαβουλεύσεων όπως έχει διαμορφωθεί για τη Μεσσηνία έχει ως εξής:

-10/10/2023, 11.00:
Δήμος Δυτικής Μάνης,  Καρδαμύλη, Δημαρχείο, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

-11/10/2023, 13.00:
Δήμος Πύλου-Νέστορος, Δημαρχείο Πύλου, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

-11/10/2023, 10.00: 
Δήμος Τριφυλίας, Δημαρχείο Κυπαρισσίας, Αίθουσα Δημοτικού  Συμβουλίου.

-12/10/2023,  11.00: 
Δήμος Μεσσήνης, Μεσσήνη, Αίθουσα Δημοτικού  Συμβουλίου.

-13/10/2023,  11.30:      
Δήμος Καλαμάτας, Γραφεία Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΕ.