Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός για τις απαλλοτριώσεις στο Φιλιατρινό φράγμα

Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός για  τις απαλλοτριώσεις στο Φιλιατρινό φράγμα

Με επιπλέον 1,5 εκατομμύριο ευρώ

Σε τροποποίηση που αφορά στην αύξηση του προϋπολογισμού, αλλά και του χρόνου υλοποίησης της κατασκευής του Φιλιατρινού φράγματος, προχώρησε με απόφασή του ο γενικός γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

Στο μεταξύ, όπως έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο τέλος του 2025 θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του αρδευτικού δικτύου του Φιλιατρινού Φράγματος.

Τροποποίηση

Πρόκειται για τη 12η τροποποίηση της πράξης που αφορά στο έργο «Κατασκευή φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας». Η πρόσφατη τροποποίηση αφορά αρχικά στον προϋπολογισμό του 4ου υποέργου, που είναι οι απαλλοτριώσεις, ο οποίος αυξάνεται και ανέρχεται πλέον στο ποσό των 1.557.680 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:  

-Κατασκευή φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας, 8.314.820,47 ευρώ

-Μελέτη αρδευτικών δικτύων, 37.910,95 ευρώ

-Δαπάνες για ΟΚΩ, 153.995,29 ευρώ

-Απαλλοτριώσεις, 1.557.680 ευρώ

-Σωστική αρχαιολογική έρευνα, 48.609,28 ευρώ

-Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας, 142.257 ευρώ

-Σύνταξη φακέλου έγκρισης πρώτης πλήρωσης, 70.688,95 ευρώ

-1η Συμπληρωματική Σύμβαση – Σύνταξη φακέλου έγκρισης πρώτης πλήρωσης, 34.876,19 ευρώ.

Επίσης, με την ίδια απόφαση τροποποιείται η προθεσμία του έργου. Σύμφωνα με τη νέα, το φυσικό αντικείμενο της πράξης πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2025.

Απαλλοτριώσεις

Από τον Απρίλιο του 2020, για την επίσπευση του υποέργου, έχει εκδοθεί Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία, μεταξύ άλλων, το έργο έχει υπαχθεί στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

Απαντώντας στο τέλος Σεπτεμβρίου σε ερώτηση στη Βουλή, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχε ανακοινώσει ότι σε δύο μήνες θα ξεκινήσει η δημοπράτηση του έργου για την κατασκευή των δικτύων του Φιλιατρινού φράγματος.

Πριν, όμως, από τη δημοπράτηση, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (ν. 4412/2016, όπως ισχύει) για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, απαιτείται η υλοποίηση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων.

Της Βίκυς Βετουλάκη