Εκταμίευση 4.029.342,26 ευρώ από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εκταμίευση 4.029.342,26 ευρώ από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εντολές εκταμίευσης συνολικής πίστωσης 4.029.342,26 ευρώ προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε προχθές ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Οι σχετικές αποφάσεις αφορούν σε δαπάνες που προορίζονται για αποπληρωμή έργων, μελετών και υπηρεσιών.