Έτοιμοι για κινητοποιήσεις και οι ξενοδόχοι για το φορολογικό νομοσχέδιο

Έτοιμοι για κινητοποιήσεις και οι ξενοδόχοι για το φορολογικό νομοσχέδιο

Ζητούν χρονικό περιορισμό μίσθωσης 30 ημερών για τα Airbnb

Ακόμα και οι ξενοδόχοι ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις με αφορμή το φορολογικό νομοσχέδιο και σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας ζητά την απόσυρσή του.

Συγκεκριμένα, εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στις ρυθμίσεις που επιχειρεί η κυβέρνηση, μέσω νομοθετικών διατάξεων, τόσο για το πρόβλημα των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης όσο και για τις πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς αμφότερες ενσωματώνονται στο φορολογικό νομοσχέδιο και πλήττουν, όπως τονίζει, τον κλάδο των ξενοδοχείων.

Επίσης, για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ζητά να θεσπιστεί για τα υφιστάμενα καταλύματα χρονικός περιορισμός μίσθωσης που δε θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες ετησίως στις περιοχές με χαμηλές πληρότητες.

Χαμηλές πληρότητες
Όπως εξηγεί στην ανακοίνωσή της η Ένωση, ο κυριότερος λόγος είναι ότι η περιοχή μας, μεταξύ πολλών άλλων στην Ελλάδα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως κορεσμένη, ώστε να χρειάζεται ενίσχυση σε δυναμικό κλινών από συμπληρωματικά καταλύματα τύπου Airbnb. «Αντιθέτως, οι χαμηλές πληρότητες, που ακόμα και στη βασική περίοδο δεν υπερβαίνουν με τα έσοδά τους το 50%, μόλις μετά βίας καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες των καταλυμάτων. Ιδιαίτερα μετά το κύμα ακρίβειας, τις υπέρογκες αυξήσεις σε ενέργεια, προμήθειες και αμοιβές στελεχιακού δυναμικού που, μαζί με τις φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις και την αύξηση των επιτοκίων όσων βρίσκονται σε καθεστώς δανειοδότησης, έχουν δημιουργήσει ασφυκτικό κλοιό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων σε πολλές περιοχές της Ελλάδος.

Ειδικά η ραγδαία επέκταση, την οποία παραβλέπει η κυβέρνηση, με τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει εξελιχθεί σε μάστιγα και οι επιπτώσεις αυτού του φαινομένου εκτείνονται, πέραν του υγιούς ανταγωνισμού στον τομέα του τουρισμού, και στις τοπικές κοινωνίες, αφενός με την αύξηση των ενοικίων και αφετέρου στα ούτως ή άλλως συρρικνωμένα έσοδα των μικρών επιχειρήσεων του κλάδου των ξενοδοχείων και της εστίασης», υπογραμμίζει η Ένωση.

Χρονικός περιορισμός
Ακολούθως, οι ξενοδόχοι επισημαίνουν ότι «η νομοθετική πρωτοβουλία των αρμόδιων υπουργών με τις οριζόντιες διατάξεις νομιμοποιεί στην ουσία 104.000 δραστηριότητες παραξενοδοχίας (μέχρι 2 ΑΦΜ) που αφήνονται να λειτουργούν σε καθεστώς ανομίας, απαλλασσόμενες από φόρους, ασφαλιστικές εισφορές και δημοτικά τέλη, χωρίς να απασχολούν προσωπικό και χωρίς να υφίστανται ουσιαστικό και τυπικό έλεγχο δημιουργώντας ανεπανόρθωτη βλάβη».

Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά να σταματήσει η αθρόα μετατροπή κάθε λογής οικοδομήματος σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, επισημαίνοντας: «Το σοβαρό αυτό πρόβλημα, το οποίο η κυβέρνηση θέλησε να ρυθμίσει βεβιασμένα, χωρίς να λάβει υπόψη τις πραγματικές διαστάσεις του φαινομένου με τις ωφέλειες και βλάβες που παράγει, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής με τους συναρμόδιους φορείς του κλάδου μας, προκειμένου οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης να τεθούν σε ορθολογικές και δίκαιες βάσεις. Επίσης, πρέπει να θεσπιστεί για τα υφιστάμενα καταλύματα χρονικός περιορισμός μίσθωσης που δε θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες ετησίως στις περιοχές με χαμηλές πληρότητες.

Σε διαφορετική περίπτωση, αναιρείται ο χαρακτηρισμός της μίσθωσης ως “βραχυχρόνια” και μεταβάλλεται σε ανταγωνιστική επιχείρηση που θα πρέπει να εμπίπτει χωρίς εξαιρέσεις στο ενιαίο φορολογικό καθεστώς των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Έτσι μόνο θα λυθεί και το πρόβλημα της έλλειψης στέγασης που έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και επηρεάζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών κάθε περιοχής. Συνεπώς ο ισχυρισμός περί δήθεν ενίσχυσης των λαϊκών εισοδημάτων καταρρίπτεται ως αστήρικτος, αφού με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από επιστημονικές μελέτες, η συντριπτική πλειοψηφία των καταλυμάτων αυτών είναι επιχειρήσεις που λειτουργούν με αδιαφάνεια και απόκρυψη φορολογικών εσόδων. Πολύ περισσότερο, όταν επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη κάθε τόπου, όταν δε λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν και τις προοπτικές βελτίωσής τους.

Συνεπώς, σε μια εποχή κατά την οποία κυριαρχεί η ανάγκη ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο σε επίπεδο οικονομικό όσο και ως προς την ανθεκτικότητα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης λόγω της κλιματικής κρίσης, η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία αναμφίβολα απέτυχε. Γιατί πρόσθεσε ένα ακόμα πρόβλημα βιωσιμότητας στις τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις και αγνόησε τις διεθνείς πρακτικές που εφαρμόζονται από άλλες χώρες σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση και τους κανόνες λειτουργίας των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης».

Καταλήγοντας η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας τονίζει ότι είναι επιβεβλημένη η κινητοποίηση του κλάδου για στήριξη του αιτήματος απόσυρσης των σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στο φορολογικό νομοσχέδιο με την επισήμανση ότι ένα τόσο σοβαρό ζήτημα θα πρέπει να εξεταστεί πολύπλευρα και να θεσπιστούν κανόνες σε ξεχωριστό νομοσχέδιο με τουριστικό προσανατολισμό, έπειτα από ενδελεχή διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα σοβαρών μελετών και τη διεθνή πρακτική.

Β.Β.