Τριφυλία: Έκπτωτοι πρόεδροι και σύμβουλοι Δημοτικών Κοινοτήτων

Τριφυλία: Έκπτωτοι πρόεδροι και σύμβουλοι Δημοτικών Κοινοτήτων

Με διαπιστωτικές πράξεις του γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Δημητρίου Κατσαρού, αποφασίστηκε η αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμά τους προέδρων και συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Τριφυλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.4804/2021.

Συγκεκριμένα, χθες το πρωί δημοσιεύθηκαν στη Δι@υγεια διαπιστωτικές πράξεις αυτοδίκαιης έκπτωσης του προέδρου της Δ.Κ Βρυσών, Θεοδωρόπουλου Παναγιώτη του Δημητρίου, του προέδρου της Δ.Κ. Βάλτας, Κόντου Δήμου του Χρήστου, του προέδρου της Δ.Κ. Κρυονερίου, Μερκούρη Κωνσταντίνου του Παναγιώτη, του προέδρου της Δ.Κ. Τριπύλας, Μπινίσκου Ιωάννη του Γεωργίου, του συμβούλου της Δ.Κ. Ελαίας, Κανελλόπουλου Δημητρίου του Αποστόλου, και του συμβούλου της Δ.Κ. Κοπανακίου, Μιχόπουλου Γεωργίου του Πέτρου.
Η.Γ.