«Καλαμάτα Μετά»: Λογοκρισία (!) στη Λογοδοσία

«Καλαμάτα Μετά»:  Λογοκρισία (!) στη Λογοδοσία

Προκειμένου να αποκαταστήσουμε τη σκόπιμη απόκρυψη της αλήθειας σχετικά με τις απαντήσεις που λάβαμε στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας για τα καίρια θέματα τα οποία θέσαμε, θεωρούμε καθήκον μας να ενημερώσουμε τους πολίτες.

Συγκεκριμένα:

* Μέγαρο Χορού (εισηγητής Γιώργος Σοφρωνάς)
Δεν υπάρχει απολύτως κανένας προγραμματισμός για την αναβάθμιση της χρήσης του σε ό,τι αφορά δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό. Δεν υπήρξε δέσμευση για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού που θα αναλάβει την αξιοποίηση του Μεγάρου και θα εξασφαλίσει την οικονομική του αυτοτέλεια.

* Εγκατάσταση αγωγού ύδρευσης Φ800 (εισηγητής Κωνσταντίνος Τσαπόγας)
Άλλαξε η χάραξη διέλευσης του αγωγού χωρίς να ξεκαθαριστεί εάν η διέλευση από τη Νέα Είσοδο που προτείνεται έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά τους περιβαλλοντολογικούς όρους και τη διέλευση από σιδηροδρομικές γραμμές, έργα του αυτοκινητόδρομου και έργα αποχέτευσης ομβρίων. Δε δόθηκαν σαφείς δεσμεύσεις για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ούτε για το επιπλέον κόστος του έργου.

*Προβλήματα στις σχολικές μονάδες (εισηγητής Θανάσης Τσιγαρίδης)
Αναγνωρίστηκαν τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολικά κτήρια. Καμία απάντηση, ούτε χρονοδιάγραμμα για τη χρηματοδότηση του νέου κτηρίου για το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, που διαθέτει έτοιμη μελέτη από το 2022. Το ίδιο, βέβαια, και για το Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο. Τεράστια έλλειψη πόρων για επισκευές των υφιστάμενων σχολικών μονάδων.

* Κτήριο πρώην Σχολής Νοσοκόμων (εισηγητής Βασίλης Κανάκης)
Αοριστολογίες και ετσιθελισμός σε ό,τι αφορά τη στέγαση της ΔΕΥΑΚ. Ενώ μέχρι τώρα έχουν δαπανηθεί περί τα 150.000 ευρώ για μελέτες, εργασίες και αποζημιώσεις του εργολάβου που αφορούν στην επισκευή του κτηρίου της πρώην Σχολής Νοσοκόμων στο χώρο του νέου Δημαρχείου, η Δημοτική Αρχή χωρίς καμία τεκμηρίωση μάθαμε ότι έχει δρομολογήσει την αγορά οικοπέδου με ημιτελές κτήριο.

*Απώλεια χώρων στάθμευσης-ιδιωτικοποίηση πάρκινγκ Νέδοντα (εισηγήτρια Ευγενία Κούβελα)
Ατεκμηρίωτες αποφάσεις και απόκρυψη οικονομοτεχνικών στοιχείων για την εκμίσθωση του πάρκινγκ του Νέδοντα σε ιδιώτη. Κατάργηση της δωρεάν στάθμευσης στα πάρκινγκ τις νύκτες, τις Κυριακές και τις αργίες. Έλλειψη σχεδιασμού και στόχων για την εξασφάλιση νέων θέσεων στάθμευσης στο κέντρο για αναπλήρωση των χαμένων θέσεων από τις πολλαπλές αναπλάσεις.

*Λιμάνι-Μαρίνα Καλαμάτας (εισηγητής Σπύρος Χανδρινός)
Στον αέρα η έγκριση του master plan για το λιμάνι, έλλειψη ΣΜΠΕ (στρατηγικής μελέτης), ανύπαρκτη χρηματοδότηση για υλοποίηση απαραίτητων έργων.

Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην παραλαβή της μαρίνας από το Δήμο, αφού η σύμβαση του τελευταίου δεν είναι πλέον ενεργή.

Κανένα χρονοδιάγραμμα για τη νόμιμη λειτουργία της μαρίνας από το Δήμο μέχρι την αξιοποίησή της μέσω νέου διαγωνισμού, με σοβαρότατες συνέπειες για την επιχειρηματική κοινότητα της πόλης.

* Εξέλιξη πολεοδομικών υποθέσεων (εισηγητής Βασίλης Τζαμουράνης)
Τεράστιες καθυστερήσεις στις πολεοδομικές μελέτες Ασπροχώματος, Βέργας, Μ. Μαντίνειας (που ξεκίνησαν το 1994) και της Κηπούπολης (2000), που αν είχαν εγκριθεί, θα συνέβαλαν στην αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας και σε πιο φθηνή στέγη, που σήμερα είναι δυσεύρετη στην πόλη μας.

Χωρίς ανάδοχο η κρίσιμη πολεοδόμηση της Ανατολικής Παραλίας.

Καμία χρονική δέσμευση για την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων στα Λαίικα, που θα επιτρέψει σε πολλές ιδιοκτησίες να οικοδομηθούν.

Καμία δέσμευση για την πολεοδόμηση της ζώνης από Νέδοντα μέχρι Κορδία και για το δυτικό παραλιακό μέτωπο, που θα συμβάλει στην ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου.

Η παράταξή μας με αίσθημα ευθύνης θα συνεχίσει να αναδεικνύει σοβαρά θέματα τα οποία, λόγω καθυστερήσεων και αναποτελεσματικότητας της Δημοτικής Αρχής, λειτουργούν ως τροχοπέδη για την αναπτυξιακή προοπτική της πόλης μας.

Ο επικεφαλής της παράταξης,
Βασίλης Τζαμουράνης