Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για αντιπυρικές ζώνες σε Μεσσηνία – Λακωνία

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για  αντιπυρικές ζώνες σε Μεσσηνία – Λακωνία

Από το υπουργείο Περιβάλλοντος με περίπου 15 εκατ. ευρώ

Διαγωνισμό για την εκτέλεση έργου που αφορά στη δημιουργία μικτών αντιπυρικών ζωνών σε δασικούς δρόμους της Μεσσηνίας και της Λακωνίας προκήρυξε το υπουργείο Περιβάλλοντος, με προϋπολογισμό που συνολικά αγγίζει τα 15.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα του ypodomes.gr, το έργο προκηρύχθηκε για τη δημιουργία μικτών αντιπυρικών ζωνών σε δασικούς δρόμους τεσσάρων περιφερειακών ενοτήτων σε όλη τη χώρα. Εκτός από τους δύο νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου τα έργα θα είναι αρμοδιότητα των Δασαρχείων Καλαμάτας, Σπάρτης και Κυπαρισσίας, έργα θα υλοποιηθούν και σε Εύβοια και  Έβρο.

Αντικείμενο του έργου

Το έργο διακρίνεται σε οκτώ τμήματα, διαφορετικού προϋπολογισμού το καθένα και αναθέτουσα αρχή είναι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για την ίδια μέρα.

Η διάρκεια για καθένα από τα τμήματα του έργου έχει εκτιμηθεί σε 20 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Πρόκειται για έργο δημόσιων συμβάσεων που χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από τα ταμεία της Ε.Ε. Η δε δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις.

Στο αντικείμενο κάθε τμήματος του υπό ανάθεση έργου περιλαμβάνεται:

-Η εκπόνηση από τον ανάδοχο και η υποβολή προς το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για έγκριση μελέτης για τις εργασίες που περιγράφονται

-Η εκτέλεση εργασιών αντιπυρικής προστασίας βάσει της εγκεκριμένης μελέτης και συγκεκριμένα η δημιουργία μικτών αντιπυρικών ζωνών, σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις εκατέρωθεν δασικών δρόμων. Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η διαχείριση των προϊόντων δασικής βιομάζας θα γίνεται βάσει όσων ορίζονται στην τεχνική περιγραφή κάθε τμήματος, με σκοπό την αξιοποίησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 5069/2023 (Α’ 193).

-Εκτέλεση εργασιών συντήρησης των νεοεγκατεστημένων πλατύφυλλων ειδών δένδρων σύμφωνα με τις εντολές της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Περίπου 15 εκατ. ευρώ

Το τμήμα του έργου για την Καλαμάτα αφορά στη δημιουργία μικτών αντιπυρικών ζωνών σε δασικούς δρόμους της Π.E. Μεσσηνίας, αρμοδιότητας του Δασαρχείου Καλαμάτας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 16 παρ. 5 του ν. 998/1979.

Η εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ είναι 6.573.247,43 ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 5.301.005,99 ευρώ).

Το τμήμα για την Κυπαρισσία αφορά στη δημιουργία μικτών αντιπυρικών ζωνών σε δασικούς δρόμους, αρμοδιότητας του Δασαρχείου Κυπαρισσίας.

Η εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ είναι 1.009.487,68 ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 814.102,97 ευρώ).

Τέλος, το τμήμα για τη Σπάρτη, που περιλαμβάνει και το τμήμα του Ταϋγέτου, αφορά στη δημιουργία μικτών αντιπυρικών ζωνών σε δασικούς δρόμους της Π.E. Λακωνίας, αρμοδιότητας Δασαρχείου Σπάρτης.

Η εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ είναι 6.960.477,95 ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 5.613.288,67 ευρώ).