Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Σήμερα το 3ο Φοιτητικό Συνέδριο «Βιώσιμη Οικονομία και Αειφορία»

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Σήμερα το 3ο Φοιτητικό Συνέδριο «Βιώσιμη Οικονομία και Αειφορία»

Το 3ο Φοιτητικό Συνέδριο με τίτλο «Βιώσιμη Οικονομία και Αειφορία: Προκλήσεις και Προοπτικές στον κλάδο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» διοργανώνει το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής σε συνεργασία με τις Δομές υποστήριξης επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και με την υποστήριξη των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων «∆ιοίκηση και Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός για Στελέχη ∆ημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» και «ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική».

Στόχοι του συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Απριλίου (10.30-17.00) στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο, είναι:

-Η παρουσίαση επιστημονικών εργασιών νέων ερευνητών και φοιτητών όλων των βαθμίδων (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες)

-Η παροχή ομιλιών από προσκεκλημένους ομιλητές και ακαδημαϊκούς ελληνικών πανεπιστημίων σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, κυκλικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας

-Η παροχή ομιλιών από προσκεκλημένα στελέχη εταιρειών και κοινωνικών φορέων σε θέματα βιώσιμης οικονομίας, ESG, κυκλικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας

-Η διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας και η γνωριμία τους με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, στo πλαίσιo της Ημέρας Καριέρας

-Η διοργάνωση business games από στελέχη εταιρειών και καθηγητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, όπου οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία, μέσα από την προσομοίωση σε πραγματικές συνθήκες εργασίες, να αναπτύξουν soft και hard skills, αναγκαία για τη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία

-Η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, μέσω της διοργάνωσης investment game από φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, στο οποίο θα συμμετέχουν μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου θα δοθούν βραβεία στους φοιτητές και μαθητές που θα επιτύχουν τις καλύτερες επιδόσεις στα business και investment games.