ΑΡΧΕΙΟ ΘΑΡΡΟΥΣ

29/04/1941: Μία ημέρα μετά τη μάχη της Καλαμάτας

Καλαμάτα 29 Απριλίου 1941. Μία ημέρα μετά τη μάχη της Καλαμάτας ο φωτογραφικός φακός έχει αποτυπώσει στιγμές από...

«ΘΑΡΡΟΣ» 24 Απριλίου 1927: Από την Καλαματιανή ζωή

Η πόλις μας είναι προνομιούχος δια πολλούς και ποικίλους λόγους. Σπουδαιότερος αυτών είναι και αι θαυμάσιαι φυσικαί καλλοναί...

«ΘΑΡΡΟΣ» 17 Ιανουαρίου 1928: Η εν Παραλία πυρκαϊά της πρωίας της Κυριακής

Την νύκτα του Σαββάτου προς την πρωίαν της Κυριακής εξερράγη εν Παραλία πυρκαϊά, ήτις ευτυχώς λόγω της επικρατούσης...

«ΘΑΡΡΟΣ» 8 Ιανουαρίου 1928: Ο «Αθηναϊκός» Κινηματογράφος παρανάλωμα πυρός

-Η προέλευσις του πυρός-Αι ζημίαι-Αι ανακρίσειςΚαι άλλο κινηματογραφικόν δράμα συνέβη εις την πόλιν μας, όχι πλέον επί της...

«ΘΑΡΡΟΣ» 24 Απριλίου 1927: Η ανάμνησις μιας Λαμπρής

Να γράψη κανείς ένα διήγημα πασχαλιάτικο δεν είναι και τόσον υπόθεσις εύκολη όσον και αν τα «κόκκινα αυγά»...

«ΘΑΡΡΟΣ» 30 Απριλίου 1924: Πως εορτάσθη το Πάσχα εις την πόλιν μας

Αι ημέραι του Πάσχα διήλθον χωρίς να σημειώσουν την κίνησιν των άλλων ετών, του κόσμου περιορισθέντος εις την...

«ΘΑΡΡΟΣ» 24 Απριλίου 1927: Πως εορτάζετο το Πάσχα προ τινών δεκαετηρίδων εν Καλάμαις

-Ο σαϊτοπόλεμος-Οι πυροβολισμοί-Το κάψιμο του Ιούδα Εάν τις θελήση να εξετάση τον πολιτισμόν μιας εποχής και την ψυχολογικήν...

«ΘΑΡΡΟΣ» 24 Απριλίου 1927: Τα προεόρτια του Πάσχα

Tα προεόρτια της μεγάλης σημερινής ημέρας επανηγυρίσθησαν χθες με αρκετήν ζωηρότητα, συντελεσάσης και της ωραίας καλοκαιρινής ημέρας, ης...

«ΘΑΡΡΟΣ» 26 Απριλίου 1924: Το μεγαλοπρεπές θέαμα της περιφοράς των επιταφίων

Η Μεγάλη Παρασκευή, η ημέρα των Παθών, η θλιβερά επέτειος της Σταυρώσεως του Σωτήρος, ανέτειλε με έναν κατακάθαρον...

«ΘΑΡΡΟΣ» 26 Μαρτίου 1927: Ο χθεσινός εορτασμός της Εθνικής Εορτής

Η χθεσινή ημέρα της Εθνικής Επετείου δεν εορτάσθη όπως ανεμένετο, κατόπιν των γενομένων προπαρασκευών και τούτο διότι ανελπίστως...