Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών ανάχωμα στις πολιτικές κέρδους

Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών ανάχωμα στις πολιτικές κέρδους

Ο Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Νότιας Πελοποννήσου διοργάνωσε ημερίδα το περασμένο Σάββατο σε αίθουσα του ξενοδοχείου “Ακτή Ταΰγετος”, με θέματα ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος.

Από τις ομιλίες που ξεχώρισαν ήταν εκείνη του Βασίλη Μπιρλιράκη, φαρμακοποιού, ΜΒΑ στη Διοίκηση Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, μέλους του Διοικητικού ΟΣΦΕ, με θέμα «Οι Συνεταιρισμοί δεν είναι… Φαρμακαποθήκες, ο συνεργατισμός και οι συνεταιριστικές αξίες».

Σε μια περίοδο που η… κοινωνική μετοχή των Συνεταιρισμών και του συνεταιρίζεσθαι έχει πιάσει πάτο στο… Χρηματιστήριο των κοινωνικών αξιών, σε μια κοινωνία που κυριαρχεί ο ατομισμός, ο ομιλητής ανέδειξε με πολύ απλό τρόπο ότι υπάρχουν ακόμα κοιτίδες ελπίδας.

Στην ομιλία του ο κ. Μπιρλιράκης σημείωσε ότι σκοπός των Συνεταιρισμών είναι «να συνειδητοποιήσουμε αυτό που είμαστε… ώστε να μην ταυτιστούμε με αυτό που δεν είμαστε, για να αγαπήσουμε αυτό που είμαστε… και όχι για να αντιπαρατεθούμε με αυτό που δεν είμαστε».

Σύμφωνα με τον ομιλητή, «οι Συνεταιρισμοί είναι ένωση προσώπων και όχι ένωση κεφαλαίων. Σκοπός τους είναι η κάλυψη των κοινών αναγκών μας και όχι το κέρδος. Στο πλαίσιο του σκοπού των Συνεταιρισμών είναι να λειτουργούν και μια επιχείρηση – μια φαρμακαποθήκη. Συνέπεια είναι να υπάρχει και οικονομική δραστηριότητα και γι’ αυτό αποκτούν και εμπορική ιδιότητα. Η εμπορική πολιτική είναι αυτή που συμφέρει τα μέλη, τους φαρμακοποιούς και σκοπός της δεν είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους των ιδιοκτητών του κεφαλαίου».

Επιπρόσθετα, κριτήριο επιτυχίας των Συνεταιρισμών είναι ο βαθμός υποβοήθησης των μελών του και όχι το ύψος των κερδών τους. «Είμαστε ριζωμένοι στον τόπο που ζούμε και εργαζόμαστε, σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις που μετακινούνται από τόπο σε τόπο ανάλογα με το πού τα κεφάλαιά τους θα τους αποδώσουν μεγαλύτερη κερδοφορία. Όταν τα Έσοδα – Έξοδα >0 στο Συνεταιρισμό ονομάζεται πλεόνασμα, ενώ όταν τα Έσοδα – Έξοδα >0 οι επιχειρήσεις αναφέρονται σε κέρδος», σχολίασε.

Επίσης, ότι σύμφωνα με τις συνεταιριστικές αξίες; «Οι Συνεταιρισμοί στηρίζονται στις αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης. Ακολουθώντας την παράδοση των πρωτεργατών, τα μέλη των συνεταιρισμών στηρίζονται επίσης στις ηθικές αξίες της εντιμότητας, της διαφάνειας, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της φροντίδας για τους άλλους». Πρόσθεσε ότι οι Συνεταιριστικές Αρχές είναι ο δρόμος που ακολουθούν οι συνεταιριστές για να πραγματώσουμε τις αξίες τους: Εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή, Δημοκρατικός έλεγχος, Οικονομική συμμετοχή των μελών, Αυτονομία και ανεξαρτησία, Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση, Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών, Μέριμνα για την κοινότητα.

Για τον ομιλητή «Συνεταιρισμός είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεών τους, διαμέσου μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Μπιρλιράκης είπε: «Οι Συνεταιρισμοί υπάρχουν για να καλύπτουν τις ανάγκες εμάς των μελών. Στις προηγούμενες δεκαετίες βασική λειτουργία του φαρμακείου ήταν η εξυπηρέτηση της ζήτησης των φαρμάκων. Οι προηγούμενες γενιές συναδέλφων δημιούργησαν και λειτούργησαν τους ΣΥ.ΦΑ. για να καλύψουν τις ανάγκες τους τις σχετικές με τον εφοδιασμό των φαρμακείων τους για να βελτιώσουν τους όρους εφοδιασμού από την ΦΒ, για να εξισορροπήσουν την ισχύ των ιδιωτικών ΦΑ, για να μειώσουν το κόστος αποθεματοποίησης.

Σήμερα, που οι ανάγκες των ασθενών και πολιτών έχουν αλλάξει και οι προτεραιότητες στην υγεία έχουν αναθεωρηθεί, που η έκρηξη των logistics / ταχυμεταφορών και της διαδικτυακής επικοινωνίας απειλούν πλέον να αφαιρέσουν τη διάθεση του φαρμάκου από το φυσικό μας χώρο το φαρμακείο…

Σήμερα που το επάγγελμά μας έχει εισέλθει σε ένα μεταβατικό στάδιο και κατευθύνεται στην υιοθέτηση ενός περισσότερο ανθρωποκεντρικού – ασθενοκεντρικού μοντέλου. Μοντέλο στο οποίο η προστιθέμενη αξία μας προκύπτει από την εφαρμοσμένη γνώση που προσφέρουμε στους ασθενείς μας για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν στα φάρμακα και την υγεία τους που από τη σύνδεση εφαρμοσμένης γνώσης και προϊόντος – φαρμάκου θα κριθεί για το εάν θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε το ρόλο μας στο παραδοσιακό κανάλι διάθεσης των φαρμάκων, για το εάν θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε το φαρμακείο μας.

Σήμερα που οι ανάγκες μας έχουν πληθύνει ο σκοπός των Συνεταιρισμών παραμένει ο ίδιος δηλαδή η εξυπηρέτηση των αναγκών εμάς των μελών αλλά η επίτευξη του περνά πλέον από την εξυπηρέτηση των πληθυντικών αναγκών μας, δηλαδή τόσο μέσα από την προσφορά λύσεων που αφορούν στο εφοδιασμό των φαρμακείων μας… (κλασικός και θεμελιώδης ρόλος των ΣΥ.ΦΑ.) όσο όμως και μέσα από τη στήριξή μας στο επίπεδο της καθημερινής διαχείρισης και επαγγελματικής πρακτικής.

Για να μπορέσουν οι ΣΥ.ΦΑ. να μας στηρίξουν στο επίπεδο της καθημερινής επαγγελματικής πρακτικής δηλαδή να μας στηρίξουν στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε εφαρμοσμένη γνώση (υπηρεσίες) για την επίλυση προβλημάτων που ο ασθενής και ο πολίτης αντιμετωπίζει με τα φάρμακα και την υγεία του, στην προσπάθειά μας να ενδυναμώσουμε τη σχέση μας με τον ασθενή και τον πολίτη, δημιούργησαν το Κέντρο Εκπαίδευσης και Υπηρεσιών Υγείας Συνεταιρισμένων Φαρμακοποιών».

Του Αντώνη Πετρόγιαννη