Γνωμοδότηση για 5αστερο ξενοδοχείο στη Μεσσηνία στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Γνωμοδότηση για 5αστερο ξενοδοχείο στη Μεσσηνία στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη που αφορούν τη Μεσσηνία, συνεδριάζει την Τετάρτη 11 Μαρτίου, στις 5 το απόγευμα  το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την έδρα της Περιφέρειας και αποδοχή χρηματοδοτήσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ειδικότερα, θα συζητηθεί η έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ 20%, έτους 2020 και η αποδοχή χρηματοδοτήσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων, ποσού 6.015.000 ευρώ και ποσού 1.850.000 ευρώ.

Προσλήψεις

Επίσης, θα ζητηθεί η έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το Δ΄ τρίμηνο του 2019 και η έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της περιφέρειας.

Από το Σώμα θα ζητηθεί και η έγκριση τροποποίησης απόφασης του Απριλίου του 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου «Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του έργου ENERNETMOB – Mediterranean Interregional Elecromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport systems / Μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» του προγράμματος διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας INTERREG – MED2014-2020».

Τέλος, θα συζητηθεί και η έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Μηχανισμός Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εφαρμογής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου»,  του αντίστοιχου προγράμματος.

Της Μεσσηνίας

Σε ό,τι αφορά τη Μεσσηνία τα θέματα που έχουν τεθεί προς συζήτηση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Τετάρτης είναι τα εξής:

  • Εισήγηση 4ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων –«Βελτίωση, συντήρηση οδικού δικτύου Μεσσηνίας (2017 – 2019)».
  • Έγκριση 23ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από ανωτέρα βία στην Μεσσηνία».
  • Έγκριση πρόσληψης ενός κτηνιάτρου στην περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του Προγράμματος «Εμβολιασμοί κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών».
  • Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Διώροφο ξενοδοχείο πέντε αστέρων με πισίνα εποχιακής λειτουργίας δυναμικότητας 85 κλινών» στη θέση Λακούλες της τοπικής κοινότητας Ευαγγελισμού Μεθώνης, του Δήμου Πύλου – Νέστορος.
  • Έγκριση σκοπιμότητας του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Πελοπόννησος Α.Ε. – Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. για την πράξη «Συμβουλευτική υποστήριξη στην ωρίμανση και ολοκλήρωση μελετών της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας».

Β.Β.