Απορρίφθηκε η αίτηση της ΕΑΣ για επικύρωση του σχεδίου εξυγίανσής της

Απορρίφθηκε η αίτηση της ΕΑΣ για  επικύρωση του σχεδίου εξυγίανσής της

Από το πολυμελές πρωτοδικείο Καλαμάτας

Ως ουσιαστικά αβάσιμη απέρριψε χθες το Πολυμελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας την αίτηση της Ένωσης Μεσσηνίας (πρώην ΕΑΣ) να επικυρωθεί η συμφωνία εξυγίανσης που είχε υπογράψει με την πλειοψηφία των πιστωτών της. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο συγκεκριμένος αγροτικός συνεταιρισμός έχει περιέλθει σε δυσμενή οικονομική κατάσταση και, όπως χαρακτηριστικά τονίζει, «δεν πιθανολογείται ότι το προεκτεθέν επιχειρηματικό σχέδιο τυγχάνει ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο, καθώς και ότι η συναφθείσα συμφωνία εξυγίανσης θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του».

Κατά της απόφασης η Ένωση Μεσσηνίας έχει δικαίωμα να καταθέσει έφεση.

Σημειώνεται ότι οι συνολικές οφειλές της Ένωσης, σε Ελληνικό Δημόσιο, ΕΦΚΑ και ιδιώτες, ξεπερνούν τα 18 εκατ. ευρώ.

Απόφαση

Ύστερα από αίτημά της το 2018, τον Ιανουάριο του 2019 με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας η Ένωση Μεσσηνίας εντάχθηκε στο άρθρο 106α του Πτωχευτικού Κώδικα. Έτσι, χορηγήθηκε στην Ένωση προστασία, έναντι των πιστωτών της, προκειμένου να προχωρήσει σε σχέδιο εξυγίανσης.

Αμέσως μετά η Ένωση επιδίωξε την ένταξή της στο άρθρο 106β του Πτωχευτικού Κώδικα, που αφορά στην επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης. Ωστόσο, χθες το Πολυμελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας απέρριψε την αίτησή της για επικύρωση της εν λόγω συμφωνίας.

Στην απόφασή του το δικαστήριο αναφέρει ότι από τα περιστατικά που εκτέθηκαν προκύπτει ότι η Ένωση Μεσσηνίας έχει περιέλθει σε δυσμενή οικονομική κατάσταση και το επιχειρηματικό σχέδιο που κατέθεσε δε θεωρεί ότι είναι ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο, ενώ η συμφωνία εξυγίανσης που έχει κάνει θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητά της. Εφόσον, λοιπόν, το Δικαστήριο πιθανολογεί ότι δε διασφαλίζεται η βιωσιμότητά της, που αποτελεί πρώτη προϋπόθεση του νόμου, απορρίπτει την αίτηση για επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης ως ουσιαστικά αβάσιμη.

Ούτε με εκποίηση ακινήτων

Στο πολυσέλιδο σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, ακόμα και για την εκποίηση ακινήτων της Ένωσης Μεσσηνίας, το δικαστήριο επισημαίνει ότι αυτά είναι περιορισμένου αγοραστικού ενδιαφέροντος, διότι είναι διαμορφωμένα για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του συνεταιρισμού και ενυπόθηκα. Μάλιστα, σημειώνεται ότι η επικείμενη πώληση εκτίθεται ως επιχειρηματικό πλάνο χωρίς καμία ειδικότερη αναφορά σε πιθανούς μελλοντικούς αγοραστές, χωρίς κανένα ειδικό χρονοδιάγραμμα και, μάλιστα, σε χρόνο που είναι γνωστή κατά της διδάγματα της κοινής πείρας και τα συναλλακτικά ήθη η μεγάλη ύφεση στην αγορά ακινήτων. Ακολούθως στο σκεπτικό αναφέρεται: «Η πληρωμή των οφειλών του συνεταιρισμού έναντι της πιστώτριας Τράπεζας Πειραιώς, αλλά και έναντι των εργαζομένων του Συνεταιρισμού (συμβαλλόμενων και μη) του Ελληνικού Δημοσίου και του ΕΦΚΑ ερείδεται κυρίως στις επικείμενες αγοραπωλησίες των ακινήτων του Συνεταιρισμού, από τις οποίες τόσο κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου όσο και κατά την κρίση του εμπειρογνώμονα, εξαρτάται εν πολλοίς η υλοποίηση του σχεδίου εξυγίανσης, αλλά και η βιωσιμότητα του συνεταιρισμού και οι οποίες δεν πιθανολογείται ότι θα πραγματοποιηθούν εντός μάλιστα του τιθέμενου από τη συμφωνία χρονικού πλαισίου της συμφωνίας εξυγίανσης.  Σημειωτέον, δε, ότι από το προτεινόμενο σχέδιο δεν πιθανολογείται αναδιάρθρωση και ανασχεδιασμός των λειτουργικών δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού προκειμένου τα έσοδά του να αυξηθούν και ο συνεταιρισμός να επανέλθει σε παραγωγική δραστηριότητα».

Της Βίκυς Βετουλάκη