Υποβολή αιτήσεων για αντικατάσταση κυψελών και μετακινήσεις μελισσοσμηνών

Υποβολή αιτήσεων για αντικατάσταση  κυψελών και μετακινήσεις μελισσοσμηνών

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Μεσσηνίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μελισσοκόμους ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στις Δράσεις: 3.1 « Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων » (Αντικατάσταση κυψελών) και 3.2

«Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (Μετακινήσεις Μελισσοσμηνών), για το έτος 2020.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου στην Τρίπολη (Βασιλείου Δεκάζου 5 Τ.Κ 22100) ή στο Κέντρο Μελισσοκομίας Μεσσηνίας στην Καλαμάτα (Ιατροπούλου 10 Τ.Κ 24100), αλλά και στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας Π.Ε Μεσσηνίας, Ελ. Βενιζέλου 29 Κυπαρισσία, τηλ 2761361505, κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες και με καταληκτική ημερομηνία τη 14η Μαΐου 2020 για την αντικατάσταση κυψελών και τη 18η Μαΐου για τη μετακίνηση.