Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΝ θερμώς τον Σύλλογον Κουρέων της γείτονος Μεσσήνης δια την άκραν συναδελφικήν περιποίησιν, ης ετύχομεν κατά την εορτήν του Αγ. Παντελεήμονος, επέτειον του συλλόγου τούτου. Συγχαίρομεν δε εγκαρδίως τους αγαπητούς συναδέλφους της γείτονος Μεσσήνης δια την πρόοδον και ευημερίαν του συλλόγου των. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμεν και συγχαίρομεν το διοικητικόν συμβούλιον του Συλλόγου και δη τον αεικίνητον και δραστήριον πρόεδρον αυτού Νικόλαον Γεωργιάδην.

Ανδρ. Π. Αλεξανδρόπουλος πρόεδρος των Κουρέων Καλαμών

Σταύρος Κρανιδιώτης, Χρήστος Νικητάκης, μέλη του Συνδέσμου.

-ΤΗΝ επέκτασιν του υδραγωγείου Παραλίας Κυπαρισσίας ανέλαβεν ο εργολάβος Γ. Σωτηρόπουλος αντί δρχ. 66.000, εγκριθέντων και των πρακτικών της επί τούτω ενεργηθείσης δημοπρασίας.

-ΤΟ πολυτελές ταχύπλουν α/π «Μαρία Λ.» αναχωρεί σήμερον 9ην εσπερινήν δια Γύθειον – Καψάλι – Μονεμβάσιαν – Γέρακα – Κυπαρισσία – Πειραιά.