Οι εκκρεμείς αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες ισχύουν και δεν επανυποβάλλονται

Οι εκκρεμείς αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες ισχύουν και δεν επανυποβάλλονται

Διευκρινίσεις για τις εκκρεμείς αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών έκανε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αφορμή ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί από πολίτες.

Συμπληρωματικά στοιχεία

Σύμφωνα, λοιπόν, με την Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε τον Αύγουστο σε εφαρμογή του Νόμου 4685/2020, στο άρθρο 7 επισημαίνονται τα εξής:

Οι εκκρεμείς αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών είναι σε ισχύ και οι πολίτες δε χρειάζεται να τις επανυποβάλλουν. Επιπλέον με τη νέα ρύθμιση ενισχύεται αυτή η διαδικασία διότι δίνεται δικαίωμα στο διοικούμενο να προβάλει και νέους πρόσθετους ισχυρισμούς (συμπληρωματικούς) επί της αντίρρησής του 10 μέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία εξέτασής τους.

Συγκεκριμένα, στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 7 της Υπουργικής Απόφασης αναφέρεται: «… για την εξέταση των  λοιπών εκκρεμών αντιρρήσεων θα λαμβάνονται υπόψη  οι λόγοι που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος και  αφορούν στη σύννομη αλλαγή χρήσης με βάση πράξεις της διοίκησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του νόμου  4685/2020 (Α` 92).  Νέοι ισχυρισμοί που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος με το ανωτέρω περιεχόμενο δύνανται να προβάλλονται εγγράφως στην οικεία Διεύθυνση Δασών τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την  ορισθείσα ημερομηνία εξέτασης των αντιρρήσεων.  Η οικεία Διεύθυνση Δασών δύναται να υποβάλει επί των ανωτέρω ισχυρισμών συμπληρωματική εισήγηση προ 5 ημερών πριν από την ορισθείσα ημερομηνία εξέτασης των αντιρρήσεων».

Αυτά ορίζει η Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Νόμου 4685/2020 και αυτά οφείλουν να εφαρμόσουν όλα τα Δασαρχεία της χώρας. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία είναι αυθαίρετη και παράνομη!