Παρέμβαση των Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων στο ΣτΕ υπέρ της απόφασης Κ. Χατζηδάκη – Για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών

Παρέμβαση των Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων  στο ΣτΕ υπέρ της απόφασης Κ. Χατζηδάκη – Για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών

Παρέμβαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε η Ένωση Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων Ελλάδας υπέρ της απόφασης του Κ. Χατζηδάκη για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών.

Η Ένωση άσκησε παρέμβαση για την απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92)» (Β’ 2773), και κατά της αίτησης ακύρωσης που κατέθεσαν εναντίον της η «Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων» και το «Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας».

Τα θετικά της απόφασης

Στην παρέμβασή της, υπέρ του κύρους της Υπουργικής Απόφασης, η Ένωση Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων Ελλάδας υποστηρίζει ότι η διαδικασία της αναμόρφωσης των δασικών χαρτών που προβλέπεται στο άρθρο 48 του ν. 4685 και στην προσβαλλόμενη εφαρμοστική απόφαση θα οδηγήσει: 

Πρώτον: Στην ακριβέστερη αποτύπωση των εκτάσεων που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία, σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές. 

Δεύτερον: Θα διασφαλίσει το συνταγματικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας σε εκτάσεις που απώλεσαν το δασικό τους χαρακτήρα με νόμιμες πράξεις της Διοικήσεως, πριν από το 1975. Γεγονός, που οδηγεί σε ταχύτερη εκπλήρωση των ισχυουσών συνταγματικών επιταγών σχετικά με τις δασικές εκτάσεις . 

Επισημαίνει όμως, ότι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τους δασικούς χάρτες, σύμφωνα με τους οποίους οι βοσκότοποι χαρακτηρίζονται Δασικές Εκτάσεις, με συνέπεια να δημεύονται, πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Χωρίς να χρειάζεται χαρακτηρισμός για όσες εκτάσεις υπάρχουν συμβόλαια ή άλλα επίσημα έγραφα. Και τονίζει, ότι με αυτόν τον τρόπο θα απαλλαγούν οι Επιτροπές από μεγάλο όγκο ενστάσεων. 

Διορθώνονται σφάλματα

Η Ένωση Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων Ελλάδας υπογραμμίζει για άλλη μια φορά, ότι η εξαφάνιση της κατηγορίας των βοσκοτόπων από τη δασική νομοθεσία είναι ο λόγος για τον όποιο οι δασικές χάρτες παρουσιάζουν ότι τα δάση να κατέχουν το 72% της επιφάνειας της Ελλάδας, που μας εκθέτει διεθνώς αλλά και είναι απολύτως αντίθετο και προς τις διατάξεις της Ε.Ε. 

Τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων Ελλάδας, αναφέρουν εξ αφορμής της κατάθεσης της προσφυγή τους, ότι η προσβαλλόμενη Υπουργική Απόφαση, «διορθώνει εν μέρει σφάλματα της δασικής νομοθεσίας, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να δημεύεται η κτηνοτροφική περιουσία» (βοσκότοποι-θαμνολίβαδα κλπ). 

Μάλιστα οι ιδιοκτήτες των αγροτικών εκτάσεων που βαρύνονται από τις δεσμεύεις της δασικής νομοθεσίας και έχουν αποκτήσει τις εκτάσεις αυτές με νόμιμες πράξεις του ίδιου του κράτους, υπογραμμίζουν, ότι η παρούσα Υπουργική Απόφαση, όχι μόνο δεν πρέπει να ακυρωθεί, αλλά να αναμορφωθεί περαιτέρω. 

Ως προς το σκοπό της παρέμβασης στο ΣτΕ, η Ένωση Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων Ελλάδας επικαλείται έννομο συμφέρον της, για την «αποτροπή ενεργειών, ρυθμίσεων ή παρεμβάσεων που έχουν ως συνέπεια τη βλάβη των ιδιοκτητών και την επιδείνωση του φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Ελλάδος». 

Η Ένωση Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων υπενθυμίζει προς πάσα κατεύθυνση, ότι το δικαίωμα της ιδιοκτησίας είναι συνταγματικά προστατευόμενο δικαίωμα των πολιτών, το οποίο οφείλει η πολιτεία να σέβεται έμπρακτα και δεν μπορεί να αγνοείται και να παρακάμπτεται από τις υπερβολές της δασικής νομοθεσίας. Βάσει της οποίας, το 72΄% του εθνικού χώρου εμφανίζεται ως δάσος!