Ένταξη έργου ανάπλασης στο Βόρειο των Γαϊτσών

Ένταξη έργου ανάπλασης  στο Βόρειο των Γαϊτσών

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΟΧΕ (Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις) για την περιοχή της Δυτικής Μάνης, η προϋπολογισμού 98.000 ευρώ ανάπλαση της πλατείας Βορείου (Μπρίντα) των Γαϊτσών, στην Τοπική Κοινότητα Κέντρου (Μπίλιοβα).

Η πράξη, δικαιούχος της οποίας είναι ο Δήμος Δυτικής Μάνης, αφορά στην ανάπλαση της πλατείας στον οικισμό Βόρειο των Γαϊτσών, της Τ.Κ. Κέντρου (Μπίλιοβα), στη Δ.Ε. Λεύκτρου.

Πρόκειται για ένα μικρό τσιμεντοστρωμένο χώρο, εμβαδού 602,47 τετραγωνικών μέτρων, στο μέσον του οποίου δεσπόζει ο ναός του Αγίου Νικολάου. Οι επεμβάσεις αφορούν σε εργασίες δαπεδόστρωσης, αντικατάστασης καθιστικών και ηλεκτροφωτισμού.

Η ΟΧΕ Μάνης χρηματοδοτείται με 12,1 εκατομμύρια ευρώ με σκοπό να συμβάλει στη βιώσιμη αειφόρο ανάπτυξη της χερσονήσου της Μάνης ως ενιαίας περιοχής στη βάση των ιδιαίτερων στοιχείων του ιστορικού-πολιτισμικού χαρακτήρα της και του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που προσδίδουν στην περιοχή αναγνωρισιμότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τα έργα και οι δράσεις που εντάσσονται στην ΟΧΕ Μάνης αφορούν στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης με την αξιοποίηση τοπικών πόρων, τη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την προώθηση στην αγορά εργασίας, την προστασία και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς ως πόλου έλξης επισκεπτών, την ανάπτυξη υποδομών για την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση προσπελασιμότητας της περιοχής και την αναβάθμιση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών σε ορεινές και αραιοκατοικημένες περιοχές.

Ο προϋπολογισμός των έργων και δράσεων κατανέμεται ως ακολούθως: Διαδημοτικά έργα με προϋπολογισμό 2,1 εκατομμυρίων ευρώ, ήτοι το 17,4% της συνολικής χρηματοδότησης της ΟΧΕ. Δήμος Ανατολικής Μάνης με προϋπολογισμό 6,45 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι το 53,3% της συνολικής χρηματοδότησης της ΟΧΕ, και Δήμος Δυτικής Μάνης με προϋπολογισμό 3,55 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι το 29,3% της συνολικής χρηματοδότησης της ΟΧΕ.