Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Συνεδριάζει την Τετάρτη  το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου, το απόγευμα το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.

Στη διαδικασία ελέγχου έχει προγραμματισθεί η συζήτηση επερωτήσεων συμβούλων που έχουν κατατεθεί. Ειδικότερα, αναμένεται να συζητηθούν:

-Επερώτηση των περιφερειακών συμβούλων κ.κ. Γόντικα και Κελλάρη με θέμα «Μέτρα στήριξης των προσφύγων»

-Επερώτηση της περιφερειακής συμβούλου Ντίνας Νικολάκου σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014 – 2020

-Επερώτηση του περιφερειακού σύμβουλου κ. Γιαννακούρα με θέμα «138 ενταγμένα έργα με εξασφαλισμένες πιστώσεις, ύψους περίπου 20 εκ. ευρώ από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, στην Αρκαδία, παραμένουν στάσιμα».

-Επερώτηση του περιφερειακού σύμβουλου κ. Σταματάκου με θέμα «Ρύπανση του Ευρώτα – Άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντολογικού εγκλήματος»

-Επερώτηση της περιφερειακής συμβούλου Αντωνίας Μπούζα σχετικά με τη στήριξη και προβολή του αεροδρομίου Καλαμάτας

-Επερώτηση του περιφερειακού σύμβουλου Θ. Πετράκου με θέμα τη διαχείριση της δωρεάς Λαρσινού

-Επερώτηση της περιφερειακής συμβούλου κας Λυμπεροπούλου με θέμα την οικολογική καταστροφή στον ποταμό Ασωπό στη Νεμέα Κορινθίας.

-Επερώτηση του περιφερειακού σύμβουλου κ. Γόντικα με θέμα «Μετεγκατάσταση υπηρεσιών της Περιφέρειας στην Τρίπολη».

Συζήτηση

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, ως θέμα της Μεσσηνίας έχει τεθεί η γνωμοδότηση του Σώματος επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κεντρικός Συλλεκτήρας Ομβρίων Ζώνης Καλαμάτας» στην Καλαμάτα με φορέα του έργου τη ΔΕΥΑΚ.

Μεταξύ των θεμάτων που έχουν τεθεί περιλαμβάνονται η έγκριση 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2021, η έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου δ΄ τριμήνου 2020, η αποδοχή ή μη του εγγράφου του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ.Ε.Π.Ι.Ν. που αφορά στην έγκριση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και η έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την κακοποίηση και τη βία κατά των γυναικών που έχουν ζητήσει οι σύμβουλοι κ.κ. Σπυριδάκου, Μπούζα και Λυμπεροπούλου.

Τέλος, από αναβολή έχει συμπεριληφθεί στη συνεδρίαση και η συζήτηση των θεμάτων:

-Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού

-Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος για την απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων στην αυτοδιοίκηση.