Πιστωτές Ένωσης Μεσσηνίας: Καλούν την εισαγγελέα να καταθέσει αυτεπάγγελτα αίτηση πτώχευσης

Πιστωτές Ένωσης Μεσσηνίας: Καλούν την εισαγγελέα να καταθέσει αυτεπάγγελτα αίτηση πτώχευσης

Απάντηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο αίτημα για να τεθεί σε λύση και εκκαθάριση

Μακρύ δρόμο φαίνεται πως θα συνεχίσουν να έχουν οι περιπέτειες της Ένωσης Μεσσηνίας (πρώην ΕΑΣ) από τους πιστωτές της, μετά την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Καλαμάτας με την οποία απέρριψε την έφεση του Συνεταιρισμού κατά της πρωτόδικης απόφασης με την οποία απορρίφθηκε το σχέδιο εξυγίανσης που είχε καταθέσει.

Οι πιστωτές της πλέον φαίνονται αποφασισμένοι να εκκαθαρίσουν την κατάσταση, καθώς μετά την αίτηση λύσης της προχθές κατέθεσαν και αίτημα να τη θέσουν σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης. Σύμφωνα με νομικούς, αυτό σημαίνει ότι αν το αίτημά τους γίνει δεκτό, τότε όλα τα εισοδήματα της Ένωσης από τις ενεργοποιήσεις και τα ενοίκια θα περάσουν στα χέρια του ειδικού διαχειριστή που θα διορισθεί.

Ταυτόχρονα, ο δικηγόρος Χρήστος Παναγιωτόπουλος, εκπροσωπώντας κάποιους από τους πιστωτές, με δήλωσή του καλεί την εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας να προχωρήσει αυτεπάγγελτα στην υποβολή αίτησης πτώχευσης της Ένωσης.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απάντησε στην αναφορά που είχαν στείλει πέντε πιστωτές (φυσικά πρόσωπα) του Συνεταιρισμού, μέσω του συγκεκριμένου δικηγόρου, με την οποία ζητούσαν τη λύση και εκκαθάριση του πρωτοβάθμιου Συνεταιρισμού «Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Μεσσηνίας- Η Ένωση» (πρώην ΕΑΣ Μεσσηνίας).

Ζητούν αναγκαστική διαχείριση
Στην αίτηση αναγκαστικής διαχείρισης που κατέθεσαν τώρα οι πιστωτές σημειώνουν, μεταξύ άλλων: «Η κατά τα άνω συνόλη λειτουργία του καθ’ ου Συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένης, οπωσδήποτε, της συμμετοχής του (99%) στην άνω AGROTEN ΑΕ, συνιστά επιχείρηση, εν τη εννοία της 1034 παρ. 1 ΚΠολΔ. Προσέτι, από τα προδιαληφθέντα καταδείχθηκε απολύτως ότι ο καθ’ ου μεθοδεύει τη διαχείριση των οικονομικών του προσόδων κατ’ απολύτως εξωτραπεζικό τρόπο, άγνωστο σ’ εμάς, αφού, αν γινόταν αλλιώς, οι τράπεζες, στα χέρια των οποίων έχουμε επιβάλει κατασχέσεις, ως τρίτων, θα ήταν υποχρεωμένες σε κατακράτηση και απόδοση οποιουδήποτε ποσού θα εισέρεε στους λογαριασμούς του καθ’ ου, που τηρούνται στα καταστήματά τους. Περαιτέρω, ανακύπτει επιπρόσθετο καίριο θέμα ως προς την εκ μέρους του Συνεταιρισμού τυχόν διατήρηση αγνώστου ύψους χρηματικού ποσού, που, ενώ θα μπορούσε, ίσως, να ικανοποιήσει μέρος, έστω, απαιτήσεων πιστωτών του, αυτό παραμένει κρύφιο, διατιθέμενο σε αλλότριους, σε σχέση με τον ανωτέρω, σκοπούς, ώστε προκύπτει και εδώ εξεταστέο ζήτημα περί γινόμενης διαφανούς διαχείρισης ή όχι.

Επομένως, μόνο μία αναγκαστική διαχείριση με αντικείμενο τα εισοδήματα των ακινήτων και της επιχείρησης του οφειλέτη μας, που θα λάβει χώρα αποκλειστικά από τρίτο πρόσωπο, ξένο προς το Συνεταιρισμό, θα μπορέσει να οδηγήσει σε ικανοποίηση των απαιτήσεών μας και, μάλιστα, με πιθανή αποφυγή και του πλειστηριασμού περιουσιακών αυτού στοιχείων, για τον ίδιο λόγο…».

Προς την εισαγγελέα
Με αφορμή την κατάθεση της νέας αίτησης, ο κ. Παναγιωτόπουλος δήλωσε στο «Θ»: «Η πολύχρονη αδυναμία της Ένωσης να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πιστωτών της αποδεικνύει και στον πιο ανεκτικό και καλοπροαίρετο, ότι αυτή έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης και γενικής αδυναμίας πληρωμών. Αυτό, εξάλλου, συνομολογείται έμμεσα και από την ίδια, με βάση τους ισχυρισμούς που προέβαλε για τη δικαστική έγκριση του απορριφθέντος σχεδίου εξυγίανσής της, στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας. Η παραπάνω αδυναμία πληρωμών συνιστά το βασικό όρο για την κήρυξή της, και τυπικά, σε πτώχευση. Καλώ δημόσια την κα εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας να προχωρήσει αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με τη διάταξη 79 παρ. 1 ν. 4738/2020, στην υποβολή αρμοδίως της σχετικής αίτησης πτώχευσης της Ένωσης, καθόσον αυτή ανταποκρίνεται ευθέως στη θέληση των πιστωτών της και επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, που συνίστανται (και) στην ανάγκη προστασίας των συμφερόντων των τελευταίων, μέσω και της διασφάλισης της συνολικής περιουσίας της οφειλέτριας (ακινήτων, χρημάτων κ.λπ.) για την ικανοποίηση των αξιώσεών τους, σε βάρος της».

Απάντηση υπουργείου
Το πάζλ των εξελίξεων συμπληρώνεται και με την απάντηση που έδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην αναφορά 5 πιστωτών της Ένωσης, με αίτημα τη λύση και εκκαθάριση του Συνεταιρισμού.

Η απάντηση στάλθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισμού, Τμήμα Αγροτικών Συνεταιρισμών και Ομαδικών Δραστηριοτήτων του υπουργείου.

Σε αυτή αναφέρεται ότι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες εθελοντικές ενώσεις προσώπων, ΝΠΙ∆ με εμπορική ιδιότητα και αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών τους στο πλαίσιο του νόμου και του καταστατικού τους. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΑΣ. Επίσης, σημειώνεται ότι από τον έλεγχο των στοιχείων του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΜΑΣ) είναι εμφανής η συσσώρευση των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων του εν λόγω ΑΣ, όμως μέχρι σήμερα έχει κινηθεί στο πλαίσιο του νόμου και του καταστατικού του (ν. 4673/2020 άρθρο 31 παρ.3).

Ακολούθως, το υπουργείο επισημαίνει: «Η αρνητική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Καλαμάτας δημοσιεύθηκε στις 14/1/2021 και όπως γνωρίζετε οι Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και τα ∆.Σ. των ΑΣ έχουν παραταθεί έως 30/4/2021 (ν.4737/2020 άρθρο 47) λόγω Covid 19.

Σχετικά με το θέμα που μας θέτετε, αν δηλαδή η Εποπτεύουσα Αρχή έχει την αρμοδιότητα να λύσει τον αγροτικό συνεταιρισμό, σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 31 παρ. 1 του νόμου, επειδή συντρέχουν στο πρόσωπό του, όπως αναφέρετε, οι διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 3 του νόμου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την διάταξη αυτή, ο νομοθέτης παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού τρεις δυνατότητες, οι οποίες και αυτές επαφίενται στη γενική συνέλευση να αποφασίσει ποια θα επιλέξει. Τις δυνατότητες αυτές τις παρέχει διαζευκτικά.

Ειδικότερα με τη διάταξη ορίζεται: «Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ΑΣ, όπως αναγράφονται στον ισολογισμό, καταστεί κατώτερο από το ένα πέμπτο (1/5) του συνεταιριστικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης του ισολογισμού, η οποία αποφασίζει την υιοθέτηση σχεδίου εξυγίανσης για έγκριση από τον πιστωτή με το μεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων ή τη λήψη μέτρων για την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ή τη λύση του ΑΣ».

Καταλήγοντας στην απάντησή του το υπουργείο αναφέρει ότι σε κάθε περίπτωση η Εποπτεύουσα Αρχή, της οποίας έργο είναι η σύννομη λειτουργία αλλά και η υποβοήθηση του έργου των ΑΣ και λοιπών συλλογικών φορέων, θα διαβιβάσει τις αναφορές των πιστωτών στη Διοίκηση του ΑΣ και θα ζητήσει τις απόψεις του, αλλά και τις ενέργειές του, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο για τον ίδιο, αλλά και τους πιστωτές του.

Και υπογραμμίζει: «Για οποιαδήποτε άλλη έκβαση της υπόθεσης μπορείτε να απευθυνθείτε και στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο ως έχοντες έννομο συμφέρον όπως υποστηρίζετε και να αιτηθείτε τη λύση του Αγροτικού Συνεταιρισμού (ν.4673/2020 άρθρο 31 παρ1δ)».

Της Βίκυς Βετουλάκη