Παρεμβάσεις αναβάθμισης αστικού τοπίου στην περιοχή του Κορδία

Παρεμβάσεις αναβάθμισης αστικού τοπίου στην περιοχή του Κορδία

Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού του σχεδιασμού ο Δήμος Καλαμάτας έχει προγραμματίσει να προβεί σε διαδικασίες ωρίμανσης έργων με σκοπό παρεμβάσεις αναβάθμισης του δυτικού παραλιακού μετώπου της περιοχής Κορδία. Μιας υποβαθμισμένης περιοχής που χαρακτηρίζεται από την πολύ χαμηλή δόμηση, τις αθλητικές υποδομές, την άναρχη προσβασιμότητα και ένα υπέροχο παραλιακό αλλά δύσβατο μέτωπο, το οποίο παρέχει την καλύτερη και πιο ανεμπόδιστη θέα τόσο προς τον Ταΰγετο όσο και προς τη δυτική Μεσσηνία.

Η κομβική της θέση στο όριο της πόλης και η γειτνίασή της με τη θάλασσα προσφέρεται για τη δημιουργία ενός υπερτοπικού πόλου αναψυχής, με δυνατότητες διασύνδεσης με άλλα έργα χωρικού σχεδιασμού, σε επίπεδο Δήμου, όπως το δίκτυο ποδηλατόδρομων της πόλης και οι ιστορικές διαδρομές της.

Η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής χαρακτηρίζεται από πληθώρα περίκλειστων αθλητικών δραστηριοτήτων που δημιουργούν σκληρά όρια, με την ύπαρξη υψηλών στοιχείων περίφραξης, ενώ στερούνται συνδέσεων μεταξύ τους. Ως αποτέλεσμα, οι πολίτες αδυνατούν να προσεγγίσουν με άμεσο τρόπο το θαλάσσιο μέτωπο, το οποίο σταδιακά απαξιώνεται και μετατρέπεται σε ανοίκειο χώρο για τους δημότες.

Με στόχο τη σταδιακή αναστροφή της υφιστάμενης κατάστασης, προτείνεται η υλοποίηση παρεμβάσεων σε τρεις επιμέρους περιοχές, με κυρίαρχο στοιχείο σχεδιασμού την υλοποίηση μίας Παράκτιας Πλατφόρμας Αναψυχής μήκους 700 μ. περίπου και μέγιστου πλάτους 8 μ.

Στο πλαίσιο αυτό σήμερα, στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περιλαμβάνεται το θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της “Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. ΟΤΑ”, για την ωρίμανση μελετών του έργου “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης αστικού τοπίου δυτικού παραλιακού μετώπου Καλαμάτας (περιοχή Κορδία) περιοχή επέμβασης 01”».