Δημοπρατούνται έργα ανάπλασης πλατειών σε Πεδινό Τσερίων και Μάλτα

Δημοπρατούνται έργα ανάπλασης  πλατειών σε Πεδινό Τσερίων και Μάλτα

Δύο έργα ανάπλασης σε χωριά του θα δημοπρατήσει μέσα στο Σεπτέμβριο ο Δήμος Δυτικής Μάνης.

Το ένα αφορά στην ανάπλαση της πλατείας στο Πεδινό στα Τσέρια της Μάνης, με προϋπολογισμό 132.000 ευρώ και το δεύτερο την ανάπλαση της πλατείας στη Μάλτα Σταυροπηγίου, με προϋπολογισμό 80.100 ευρώ.

Πεδινό Τσερίων
Για την ανάπλαση της πλατείας στο Πεδινό στα Τσέρια θα διενεργηθεί ανοικτός διαγωνισμός, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Το έργο αφορά στην ανάπλαση της πλατείας του οικισμού Πεδινό της Τ.Κ. Τσερίων με εργασίες αναδιαμόρφωσης, κυρίως με δαπεδοστρώσεις και κατασκευή λιθόστρωτων.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» με 132.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, που είναι η 21η/9/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 27/9/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Το έργο μετά την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο θα πρέπει να εκτελεσθεί μέσα σε 100 ημερολογιακές ημέρες.

Η βασική επέμβαση αφορά στη δαπεδόστρωση της πλατείας, η οποία θα γίνει από την τοπική μαρμαρόπετρα γκριζόλευκου χρώματος σε ορθογωνικό ως επί το πλείστον σχήμα. Ο δε ημικυκλικός πεζόδρομος μικρού μεταβλητού πλάτους που αρχίζει από το βορειοδυτικό άκρο της πλατείας και επανέρχεται στο νοτιοδυτικό άκρο της, θα διαστρωθεί με λιθόπλακες.

Ο συγκεκριμένος πεζόδρομος, εμβαδού 316 τ.μ., εξυπηρετεί ένα μεγάλο τμήμα του οικισμού και λειτουργεί συμπληρωματικά της πλατείας ως χώρος περιπάτου με άμεση προσβασιμότητα. Θα κατασκευασθεί πέτρινο παγκάκι, από τις ίδιες πέτρες που κατασκευάσθηκε η πλατεία, στη βόρεια πλευρά του Ιερού Ναού Αγίου Στράτηγα.

Θα τοποθετηθούν, επίσης, 4 πληροφοριακές πινακίδες ονομασίας θέσης. Η πρώτη θα αναφέρει τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, η δεύτερη τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, η τρίτη τον Ιερό Ναό Άγιος Στράτηγας και η τέταρτη πινακίδα την κεντρική πλατεία.

Τέλος, θα γίνει αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού σε μήκος 245 μέτρων, στην περιοχή όπου θα γίνουν οι παρεμβάσεις ανάπλασης.

Ανάπλαση στη Μάλτα
Ο δεύτερος ανοικτός διαγωνισμός που προκήρυξε ο Δήμος Δυτικής Μάνης αφορά στην ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Μάλτα Τ.Κ. Σταυροπηγίου», προϋπολογισμού 80.100 ευρώ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και το έργο αφορά στην αναδιαμόρφωση της πλατείας κυρίως με δαπεδοστρώσεις και κατασκευή λιθόστρωτων.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».

Οι προσφορές από τους ενδιαφερομένους θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέχρι τις 23/9/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 29/9/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, το έργο θα πρέπει να εκτελεσθεί σε 100 ημερολογιακές ημέρες.

Η πλατεία του οικισμού Μάλτας είναι ένας μικρός τσιμεντοστρωμένος χώρος, εμβαδού 478 τ.μ., με είσοδο από δυτικά, στον οποίο κυριαρχεί η εκκλησία (13ος αι. με σπουδαίες τοιχογραφίες).

Περνώντας το καμπαναριό φτάνουμε στον κύριο χώρο της πλατείας ο οποίος ορίζεται δυτικά και ανατολικά από ισόγεια πετρόκτιστα κτήρια, νότια από τον ίδιο το ναό και βόρεια από λιθόκτιστη περίφραξη (πεζούλα) με πλάτη που λειτουργεί σαν καθιστικό κάτω από το μεγάλο πεύκο που κυριαρχεί στο χώρο.

Καθώς το ριζικό σύστημά του πεύκου έχει δημιουργήσει ήδη πρόβλημα στο δάπεδο γύρω του, το έργο προβλέπει να ελευθερωθεί περισσότερο ο χώρος γύρω από τον κορμό του, σε ακτίνα 1,5 μ. κύρια προς το νότο που είναι και εφικτό.

Η βασική επέμβαση στην πλατεία αφορά στη δαπεδόστρωση, η οποία θα γίνει από την τοπική μαρμαρόπετρα γκριζόλευκου χρώματος σε ορθογωνικό σχήμα.

Της Βίκυς Βετουλάκη