Φιλί ζωής στη «Μεγαλόπολη ΙΙΙ»

Φιλί ζωής στη «Μεγαλόπολη ΙΙΙ»

Παράταση των ωρών που η λιγνιτική μονάδα «Μεγαλόπολη ΙΙΙ» λειτουργεί χωρίς σύστημα αποθείωσης, κατά παρέκκλιση των περιβαλλοντικών της όρων, ζητά ο ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), σύμφωνα με δημοσίευμα στην ιστοσελίδα tovima.gr.. Η μονάδα είχε σβήσει τα …φουγάρα της πριν από περίπου 9 μήνες, αλλά προ δεκαημέρου ξαναμπήκε εκτάκτως στο σύστημα, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενο blackout, εξαιτίας της αυξημένης ενεργειακής ζήτησης που είχε προκαλέσει ο παρατεταμένος καύσωνας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στελέχη του Διαχειριστή των δικτύων της υψηλής τάσης, η παράταση ζητήθηκε για να υπάρχει μια μονάδα «backup» στο σύστημα στην περίπτωση που προκύψει ένας ακόμη καύσωνας ή «καταρρεύσει» κάποια από τις υπόλοιπες μονάδες παραγωγής ρεύματος.

Όπως επισημαίνουν πηγές της ΔΕΗ, οι ώρες που μπορεί η συγκεκριμένη μονάδα να λειτουργεί δίχως σύστημα αποθείωσης έληξαν την προηγούμενη Κυριακή. Έτσι, για να μπορέσει να παραμείνει ως εφεδρεία στο ηλεκτρικό σύστημα, θεωρήθηκε σκόπιμο να διασφαλιστεί η περαιτέρω λειτουργία της, «ξεχνώντας» για κάποιες ώρες τους περιβαλλοντικούς όρους.

Για τη ιστορία, το 2019 το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), εξετάζοντας σχετική προσφυγή, αποφάσισε το προσωρινό «σβήσιμο» των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη (ΙΙΙ και IV) ακυρώνοντας τις αποφάσεις ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων των δύο εργοστασίων. Σύμφωνα με τους ανώτατους δικαστές, η ισχύς της αρχικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) «είχε λήξει το αργότερο με την πάροδο δεκαετίας από την έκδοσή της (δηλ. τον Σεπτέμβριο του 2016), και για την ανανέωση ή τροποποίησή της, μετά την κατά τα ανωτέρω λήξη της, έπρεπε να τηρηθεί η διαδικασία εξαρχής περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κατόπιν εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων».

Έτσι, η ΔΕΗ αναγκάστηκε να προχωρήσει στη σύνταξη νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων (ΜΠΕ) ώστε να εκδοθεί νέα ΑΕΠΟ στις 7/11/2019. Σε αυτήν (ΑΔΑ: Ω8ΙΓ4653Π8-Ο1Α) περιλαμβανόταν ο εξής όρος στην παράγραφο Ε12.4: «Η σωρευτική διάρκεια λειτουργίας της Μονάδας ΙΙΙ με τα ηλεκτροστατικά φίλτρα, το συγκρότημα αποθείωσης, το ΣΚΥΒΑ (Συγκρότημα Κατεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων) και το ΒΙΟΚΑ (Βιολογικός Καθαρισμός) εκτός λειτουργίας να μην υπερβαίνει τις 120 ώρες ετησίως».

 Με άλλα λόγια, εάν τελικά το ΥΠΕΝ αποφασίσει να δώσει τη σχετική παράταση, η συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας θα παραβιάζει τη νέα ΑΕΠΟ ως προς τις ώρες λειτουργίας του συστήματος αποθείωσης, ενώ τίθεται σε άλλη βάση και το πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης.

Η ανάγκη λειτουργίας της συγκεκριμένης μονάδας προφανώς προκύπτει από το γεγονός ότι και η Μεγαλόπολη ΙV λειτουργεί ήδη αυτές τις ημέρες σχεδόν στο φουλ (256 MW) οπότε δεν υπάρχουν περιθώρια να καλυφθεί έξτρα ζήτηση από αυτήν. Το ζητούμενο ωστόσο είναι γιατί δεν μπαίνουν στο …φουλ οι μηχανές της μονάδας ορυκτού αερίου «Μεγαλόπολη V», η οποία λειτουργεί αρκετά κάτω από τα 811 MW της ισχύος της.

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά παράγοντες της αγοράς, «η επιλογή της λειτουργίας μιας λιγνιτικής μονάδας χωρίς αποθείωση, και μάλιστα με τον λιγνίτη της Πελοποννήσου, ο οποίος θεωρείται ποιοτικά ο χειρότερος της χώρας, όσον αφορά στην περιεκτικότητα σε θείο, θα επιδεινώσει την ήδη επιβαρυμένη από τις πυρκαγιές περιοχή».