Επιστρεπτέες Προκαταβολές: Διασταυρώσεις από Taxisnet & «Εργάνη»

Επιστρεπτέες Προκαταβολές: Διασταυρώσεις από Taxisnet & «Εργάνη»

Σε εκτεταμένες διασταυρώσεις του αρχείου του Taxisnet (λίστα των ληπτών επιστρεπτέων προκαταβολών), με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, πριν αναρτήσει τον τελικό λογαριασμό των επιστρεφόμενων ποσών, στο λογαριασμό κάθε επιχείρησης.

Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, εντός του μήνα, θα γίνουν και τα «αποκαλυπτήρια» για τις οφειλές ύψους 3,3 δισ. ευρώ που θα πρέπει να αποπληρώσουν οι δικαιούχοι της επιστρεπτέας.

Ποιοι επιστρέφουν εφάπαξ και όλο το ποσό

Πρόκειται για 700.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι έλαβαν επιστρεπτέες προκαταβολές, μέσω των 7 κύκλων, οι οποίοι, ωστόσο, είχαν και συγκεκριμένους όρους που όφειλαν να πληρούν και να τηρούν οι λήπτες.

Μεταξύ των όρων ήταν και η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και, φυσικά, οι επιχειρηματίες που δεν τήρησαν τον όρο και προέβησαν σε μειώσεις του προσωπικού, θα τίθενται εκτός και θα επιστρέψουν το 100% των ποσών που έλαβαν και, μάλιστα, εφάπαξ.

Υποχρέωση απασχόλησης

Για τους εργοδότες που έλαβαν ενίσχυση μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής υπήρχε υποχρέωση διατήρησης των θέσεων απασχόλησης, για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, τρεις έως πέντε μήνες, από την ημέρα εκταμίευσης των ποσών, ανάλογα με τον κύκλο.

Παράδειγμα: Όσοι εντάχθηκαν στον 7ο και τελευταίο κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής (περίπου 290.000 επιχειρήσεις) όφειλαν να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού έως και τις 31 Αυγούστου 2021.

Τώρα, έχουν λήξει οι προθεσμίες διατήρησης της απασχόλησης, αλλά τσεκάρονται τα αρχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τήρησαν την δέσμευση, κατά το χρονικό διάστημα που υποχρεούνταν.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που διαπιστωθεί, μέσω διασταυρώσεων με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ότι δεν τηρήθηκε η συγκεκριμένη υποχρέωση, ανεξάρτητα για ποια περίπτωση επιστρεπτέας προκαταβολής πρόκειται, τότε θα ζητηθεί να επιστραφεί το σύνολο του ποσού που εισπράχθηκε με τόκους.

Μάλιστα, η επιστροφή του 100% των ποσών δε θα γίνει σε διάστημα 60 μηνιαίων δόσεων, αλλά θα καταστεί άμεσα απαιτητό και θα βεβαιωθεί στο «λογαριασμό» του υπόχρεου στο Taxisnet.

Την ίδια ποινή αντιμετωπίζουν και όσοι διαπιστωθεί ότι «μαγείρεψαν» τα στοιχεία των τζίρων, προκειμένου να ενταχθούν στους δικαιούχους.

Πριν από το τέλος του χρόνου ο «λογαριασμός»

Αυτή την περίοδο γίνονται οι τελευταίοι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι επιχειρήσεις τήρησαν τον όρο να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας για το χρονικό διάστημα που οριζόταν σε κάθε κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Αμέσως μετά, σε κάθε περίπτωση πριν από το τέλος του 2021, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην ανάρτηση των ποσών που πρέπει να επιστραφούν στη μερίδα κάθε φορολογούμενου.

Κάθε επιχείρηση ή επιτηδευματίας που έλαβε χρήματα μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα μπορεί να δει στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, www.aade.gr, στην επιλογή myAADE/ ο λογαριασμός μου/ προσωποποιημένη πληροφόρηση/ στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης και πληρωμή, το ποσό που πρέπει να επιστρέψει, με μεγάλες εκπτώσεις ανάλογα με την περίπτωση και τον τρόπο της επιστροφής που θα επιλέξει.

Επιστροφές από υφιστάμενες επιχειρήσεις

α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

αα) Επιστροφή μόνο ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το 2020 και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση διατήρησης επιπέδου απασχόλησης.

ββ) Επιστροφή μόνο ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και ως 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και καταγράφει ζημίες προ φόρων το 2020 και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση διατήρησης επιπέδου απασχόλησης.

γγ) Επιστροφή μόνο ποσοστού 50% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στις υποπερίπτωση αα και ββ και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της διατήρησης επιπέδου απασχόλησης.

Επιστροφές για επιχειρήσεις που άνοιξαν μετά το 2019

β) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

αα) Επιστροφή μόνο ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το 2020 και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της διατήρησης επιπέδου απασχόλησης.

ββ) Επιστροφή μόνο ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στην υποπερίπτωση αα και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της διατήρησης επιπέδου απασχόλησης.

Επιπλέον «κούρεμα» με εφάπαξ πληρωμή

Το ποσά που θα πρέπει να επιστραφούν στο Δημόσιο είναι κουρεμένα έως και 75%, ενώ όσοι αποφασίσουν να τα εξοφλήσουν εφάπαξ πριν από την εκπνοή του 2021 θα κερδίσουν έξτρα έκπτωση 15% με το «κούρεμα» του κρατικού δανείου να φθάνει έως και 78,75%.

3 δυνατότητες πληρωμής

Κάθε ενισχυόμενος επαγγελματίας έχει τρεις εναλλακτικές δυνατότητες για την αποπληρωμή των οφειλών προς το κράτος από τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές και συγκεκριμένα:

•Να αποπληρώσει το συνολικό ποσό που οφείλει σε 60 δόσεις, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2022

•Να εξοφλήσει εφάπαξ όλο το ποσό που χρωστάει, και να λάβει ως δώρο, επιπλέον «κούρεμα» ύψους 15% επί του επιστρεπτέου τμήματος όλων των Επιστρεπτέων Προκαταβολών

•Να επιλέξει, αντί του κουρέματος της οφειλής των τριών πρώτων φάσεων το οποίο φτάνει στο 50% για όσους είχαν μείωση εσόδων τουλάχιστον 30% το 2020, να λάβει μια «επιταγή» η οποία θα έχει αξία ίση με το 35% των ποσών που έλαβε αθροιστικά κατά τις τρεις πρώτες φάσεις, με την οποία θα μπορούν να αποπληρωθούν φετινές φορολογικές υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ.