Στρατηγικές επενδύσεις: “Κερκόπορτα” παρεκκλίσεων για δόμηση και αιγιαλό

Στρατηγικές επενδύσεις: “Κερκόπορτα” παρεκκλίσεων για δόμηση και αιγιαλό

Με σειρά δημοσιευμάτων το “Θ” προσπάθησε να υπογραμμίσει τα προβλήματα που αναδεικνύονται από το αναθεωρημένο προγραμματικό σχέδιο (master plan) του λιμανιού της Καλαμάτας, αλλά και να δείξει τη σοβαρότητα της χθεσινής συζήτησης του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα η κοινωνία και οι αρμόδιοι φορείς ήταν απόντες από τη δημόσια διαβούλευση, στοιχείο καθόλου ενθαρρυντικό για το μέλλον της πόλης. Κι αυτό, γιατί ίσως όταν χρειαστεί… να τρέχουμε, αλλά θα είναι ήδη πολύ αργά.

Από την άλλη πλευρά, και περιμένοντας τις τοποθετήσεις των δημοτικών παρατάξεων, θα θίξουμε ένα άλλο στοιχείο από το προγραμματικό σχέδιο, όπως είναι οι χρήσεις γης, οι όροι δόμησης, αλλά και γενικότερα το πολεοδομικό καθεστώς που θα διέπει την περιοχή.

Για όλα αυτά θα αποφασίσει (ή πρέπει να το κάνει) το Δημοτικό Συμβούλιο. Πριν, όμως, έχουμε τις απόψεις του, ας δούμε τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις για πολεοδομικές περιβαλλοντικές παρεκκλίσεις και παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τις στρατηγικές επενδύσεις.

Οι σχετικές ρυθμίσεις, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, κατά τη φάση της διαβούλευσης του αρχικού σχεδίου νόμου, επανήλθαν με νέα νομοτεχνική μορφή και σημαντικές αλλαγές, κυρίως ως προς τη διαδικασία εφαρμογής τους, στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις στρατηγικές επενδύσεις που ψήφισε η Βουλή.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, το άρθρο 5 του νομοσχεδίου αποτελεί την κερκόπορτα για να καταληφθούν οι κοινόχρηστοι χώροι αιγιαλού και παραλίας, κατάληψη που τελειώνει έως τη δόμηση, με αποτέλεσμα να μπαίνει και η ταφόπλακα σε κάθε περιβαλλοντικό κεκτημένο: εκκινώντας από την αποδόμηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, επιτρέποντας να γίνει υλοποίηση στρατηγικής επένδυσης εντός δικτύου NATURA, θεσπίζοντας δυνατότητα πλήθους πολεοδομικών παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους δόμησης, χωρίς καμία απολύτως περιβαλλοντική εγγύηση.

Το νομοσχέδιο έρχεται στο άρθρο 5 να ρίξει αυλαία και για τους αιγιαλούς και τις παραλίες και στην πραγματικότητα να ματαιώσει και αποτρέψει στο μέλλον αυτό ακριβώς το οποίο δήθεν υπηρετεί: την ανάπτυξη.

Η βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, όμως, δεν είναι τα μεγαθήρια πάνω σε αιγιαλούς και παραλίες, που θα αποδώσουν ενδεχομένως εφήμερα και με ταχύτητα, αλλά είναι οι πάντα καθαρές και ελεύθερα προσβάσιμες παραλίες στις οποίες πρέπει να επενδύουμε και οι οποίες αποτελούν πηγή ζωής για τους κατοίκους που διαβιούν σε αυτές και ασφαλώς πόλο έλξης των τουριστών.

Με οδηγό το ΣτΕ
Για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων προβλέπεται προηγουμένως η περιβαλλοντική αδειοδότησή τους, η έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων, σε συνδυασμό με την εκπόνηση μελετών Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.), πράξεις που υπόκεινται σε έλεγχο από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο έχει ήδη δημιουργήσει νομολογία, σύμφωνα με την οποία οι περιβαλλοντικές και πολεοδομικές παρεκκλίσεις γίνονται αποδεκτές προς χάριν των στρατηγικών επενδύσεων, εφόσον τεκμηριώνεται το όφελος που αυτές συνεπάγονται για την οικονομία και το δημόσιο συμφέρον.

Πολεοδομικές παρεκκλίσεις
Για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων επιτρέπεται η παραχώρηση στο φορέα της επένδυσης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα.

Ο φορέας της επένδυσης, κατά την υποβολή του επενδυτικού του φακέλου στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12, αιτείται την παραχώρηση του δικαιώματος της παρούσας.

Για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, για τις οποίες καταρτίζεται το επενδυτικό σχέδιο της παρ. 1 του άρθρου 7, η παραχώρηση στο φορέα της επένδυσης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα, επιτρέπεται μετά την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων του άρθρου 7 και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που καθορίζονται σε αυτά.

Για τη χρήση του αιγιαλού, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα της παρ. 2, εκδίδεται κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, έπειτα από γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και αφού προηγηθεί η κατά το δυνατόν ευρύτερη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τους όρους παραχώρησης με ελάχιστη χρονική διάρκεια αυτής τις επτά (7) ημέρες.

Η ως άνω απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει και απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των Στρατηγικών Επενδύσεων, ενώ καθορίζει τους λοιπούς όρους της παραχώρησης και τεκμηριώνει τους λόγους για τους οποίους η παραχώρηση αυτή θεωρείται δημόσιας ωφέλειας, βάσει των αναφερομένων στο άρθρο 1.

Παραχωρήσεις δημοσίας ωφέλειας στον αιγιαλό
Η παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα θα γίνεται με την  έκδοση Προεδρικού Διατάγματος των συναρμοδίων υπουργείων, στο οποίο θα αναφέρεται ότι θα πρέπει τεκμηριώνονται οι όροι της παραχώρησης και οι λόγοι για τους οποίους αυτή θεωρείται «δημόσιας ωφέλειας».
Α.Π.