Διαβούλευση για τις περιοχές Natura 2000 Μεσσηνίας και Λακωνίας

Διαβούλευση για τις περιοχές  Natura 2000 Μεσσηνίας και Λακωνίας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα ημερίδα – διαβούλευση ενημέρωσης στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και Σχεδίων ∆ιαχείρισης (Σ∆) για τις περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας και Λακωνίας.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από την NERCO – N. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., ανάδοχο εταιρεία της μελέτης. Στόχος ήταν η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας γενικότερα, και των ενδιαφερόμενων μερών ειδικότερα, αναφορικά με τα αποτελέσματα των ΕΠΜ και ΣΔ για 8 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και 3 Ζώνες Ειδικής Προστασίας του Δικτύου Νatura 2000 στη Νότια Πελοπόννησο, καθώς και η καταγραφή των απόψεων των τελευταίων επί των σχετικών προτάσεων της μελέτης.

Η ημερίδα έλαβε χώρα σε υβριδική μορφή, σε συμμόρφωση με τα υγειονομικά μέτρα που επιβάλλει η διαχείριση της τρέχουσας πανδημίας, με απομακρυσμένη σύνδεση συμμετεχόντων από την Αθήνα και την Πελοπόννησο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom, αλλά και με δυνατότητα παρακολούθησης για το κοινό μέσω ζωντανής αναμετάδοσης από το Facebook και το YouTube. Υπολογίζεται δε ότι την παρακολούθησαν συνολικά περισσότερα από 200 άτομα.

Με την ενεργό συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμων από τις Περιφερειακές Ενότητες Μεσσηνίας και Λακωνίας, τοπικών παραγωγικών φορέων, φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, συλλόγων, επιστημόνων και πολιτών πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική συνάντηση με στοχευμένα σχόλια και τοποθετήσεις, για ζητήματα που αφορούν στη ζωνοποίηση και τους όρους προστασίας των προστατευόμενων περιοχών.

Να σημειωθεί πως το πλήρες τεύχος της Μελέτης «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Λακωνίας (μέρους) και Μεσσηνίας» έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα δημόσιας διαβούλευσης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και είναι διαθέσιμο για την υποβολή σχολίων έως τις 15/2/2022.

Πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη βρίσκονται στον ιστότοπο της ΝERCO. Για σχόλια, δε, και περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη μελέτη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@nerco.gr.