Η καθαριότητα στα «Διατηρητέα» της πόλης

Η καθαριότητα στα «Διατηρητέα» της πόλης

Πλαστικά και τσίγκινα κουτάκια, χαρτόκουτα και άλλα σκουπίδια είναι μερικά από τα είδη μιας χρήσης που θα δει κανείς περνώντας από τον –ανεπίσημο χώρο παρκινγκ- που βρίσκεται στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Καλαμάτας, στο κέντρο της πόλης.

Είναι απορίας άξιο, βέβαια, γιατί, εφόσον ο χώρος χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό για τη στάθμευση οχημάτων προς εξυπηρέτηση των γύρω καταστημάτων και υπηρεσιών, παρατηρείται αυτή η εικόνα, καθένας δηλαδή να πετά οπουδήποτε τα απορρίμματά του, την ίδια ώρα που ο περιβάλλων χώρος του Σιδηροδρομικού Σταθμού έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέος σύμφωνα με το ΦΕΚ 391/Β/25-6-1985.

Προς αυτή την κατεύθυνση, μια πρωτοβουλία του Δήμου για σωστή αξιοποίησή του θα βοηθούσε σημαντικά στη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων συνθηκών, ιδιαίτερα σ’ ένα σημείο με μεγάλη ιστορία σαν κι αυτό.

Χρ.Μ.