Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νέα είσοδο την Κυριακή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νέα είσοδο την Κυριακή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Κυριακή στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου της ΔΕΥΑΚ «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας – Β΄ Φάση».

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν αμέσως μετά τη συμβολή της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου με την οδό Αρτέμιδος και αποσκοπούν στην ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, καθώς και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Περιλαμβάνουν διακοπή της κυκλοφορίας, εναλλάξ στη μία εκ των δύο λωρίδων κυκλοφορίας του ρεύματος εξόδου της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.

Από πλευράς τους, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμάτας και ο ανάδοχος του έργου υποχρεούνται να τοποθετούν και να συντηρούν την απαιτούμενη οδική σήμανση, καθώς και για τη λήψη όλων των μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.

Οι εκσκαφές και οι επιχώσεις προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός της ίδιας ημέρας, ενώ η αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας του οδοστρώματος εντός επτά ημερών.