Υδατοδεξαμενές πυροπροστασίας προμηθεύεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Υδατοδεξαμενές πυροπροστασίας  προμηθεύεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τη διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υδατοδεξαμενών για την πυροπροστασία των νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου», συνολικού προϋπολογισμού 801.500 ευρώ, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας.

Στη Μεσσηνία θα τοποθετηθούν συνολικά 14 δεξαμενές από τις συνολικά 63 που θα προμηθευτεί η Περιφέρεια.

Δεξαμενές πυροπροστασίας
Αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί με ανάδοχο θα είναι η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση προκατασκευασμένων μεταλλικών δεξαμενών πυροπροστασίας ανοικτού τύπου, κατάλληλες για λήψη νερού από εναέρια και επίγεια μέσα.

Οι δεξαμενές θα τοποθετηθούν σε επιλεχθείσες θέσεις και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ειδικότερα, θα γίνει προμήθεια:  27 ανοικτών μεταλλικών κυλινδρικών δεξαμενών ονομαστικής χωρητικότητας 40 κυβικών μέτρων, διαμέτρου 3,80m και ύψους 3,25m, για λήψη νερού από επίγεια και εναέρια μέσα. 31 ανοικτών μεταλλικών κυλινδρικών δεξαμενών ονομαστικής χωρητικότητας 100 κυβικών μέτρων, διαμέτρου 5,70 m και ύψους 3,80 m, για λήψη νερού από επίγεια μέσα και από ελικόπτερα με κάδο χωρητικότητας 5.000 lt. Πέντε ανοικτών μεταλλικών κυλινδρικών δεξαμενών ονομαστικής χωρητικότητας 300 κυβικών μέτρων, διαμέτρου 8,50 m και ύψους 5,00 m, για λήψη νερού από επίγεια μέσα και από ελικόπτερα με κάδο χωρητικότητας 15.000 lt.

Στην προμήθεια συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες μεταφοράς – εγκατάστασης των δεξαμενών, ο βασικός εξοπλισμός τους, ως και οι υποδομές τους.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προβλέπεται να τοποθετηθούν έξι δεξαμενές χωρητικότητας 40 κυβικών μέτρων, επτά δεξαμενές χωρητικότητας 100 κυβικών μέτρων και μία δεξαμενή χωρητικότητας 300 κυβικών μέτρων. Οι δεξαμενές θα τοποθετηθούν σε χώρους που θα υποδείξουν τα αρμόδια τμήματα ώστε να εξυπηρετείται η λήψη νερού από εναέρια και η επίγεια μέσα.

Της Βίκυς Βετουλάκη