Ξεκινά η διαβούλευση για το Ερευνητικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Ταϋγέτου

Ξεκινά η διαβούλευση για το  Ερευνητικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Ταϋγέτου

Ξεκινά από τον Ιούνιο η διαβούλευση για το Ερευνητικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Ταϋγέτου, μετά την εκπόνηση της σχετικής μελέτης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου για τη δημιουργία του με έδρα το Δημοτικό Σχολείο Αλαγονίας.

Η προοπτική ενός τέτοιου Κέντρου έτυχε της αποδοχής του Δήμου Καλαμάτας, της επιστημονικής κοινότητας και των πολιτών και η διαβούλευση που ξεκινά θα είναι ανοιχτή προς κάθε ενδιαφερόμενο, μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://taygetos.sch.gr.

Διαβούλευση
Η διαβούλευση για το Ερευνητικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Ταϋγέτου είναι ανοιχτή για να κατατεθεί γραπτώς σε ηλεκτρονική φόρμα πιθανή συνεισφορά:

α) Από εκπροσώπους θεσμικών φορέων που επιθυμούν να συνεισφέρουν στη διαβούλευση

β) Από πρόσωπα με θεσμικό ενδιαφέρον λόγω ιδιότητας/λειτουργήματος που επιθυμούν να συνεισφέρουν στη διαβούλευση.

Οι πιθανές συνεισφορές μπορούν να αφορούν:

-Προτάσεις σχετικά με τη δόμηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων

-Προτάσεις σχετικά με τη δόμηση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων

-Προτάσεις σχετικά με τη δόμηση του οργανογράμματος

-Προτάσεις σχετικά με τη δόμηση των υποδομών.

Αυτά αφορούν στην πρώτη φάση, η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή των προτάσεων και συνεισφορών. Θα ακολουθήσει η φάση της επεξεργασίας και η φάση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης.

Αυξημένο ενδιαφέρον

Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τον επιστημονικό κόσμο, ενώ ήδη ακαδημαϊκοί διδάσκοντες από πανεπιστήμια όλης της χώρας έχουν εκφράσει τον ενδιαφέρον τους για ερευνητικές δραστηριότητες με επίκεντρο τον Ταΰγετο.

Ενδεικτικά αναφέρεται η συμμετοχή διδασκόντων από οκτώ Ελληνικά Πανεπιστήμια στο πρόγραμμα «Ηχοτοπία του Ταϋγέτου», της Ορεινής Ακαδημίας Ταϋγέτου, το οποίο είναι συμβατό με τις προδιαγραφές δράσεων της μελέτης σκοπιμότητας για το Ερευνητικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Ταϋγέτου και υλοποιείται από τον Απρίλιο ως τον Οκτώβριο του 2022 σημειώνοντας ήδη μεγάλη επιτυχία στις ερευνητικές, εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές του δραστηριότητες.

Η διαβούλευση για το Ερευνητικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Ταϋγέτου συντονίζεται τεχνικά από τον Εκπαιδευτικό Δρυμό Ταϋγέτου και την Ορεινή Ακαδημία Ταϋγέτου.

Β.Β.