150.000 ευρώ για επισκευή και αναβάθμιση ΓΟΕΒ Παμίσου

150.000 ευρώ για επισκευή  και αναβάθμιση ΓΟΕΒ Παμίσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην προχθεσινή της συνεδρίαση.

Μεταξύ άλλων, ενέκρινε:

-Την προβλεπόμενη διαδικασία για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας για τα σχολικό έτος 2022 – 2023 και συγκεκριμένα για νέο δρομολόγιο προς και από το Μουσικό Σχολείο

-Το πρακτικό 2 “ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (κατακύρωσης)” του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το με προϋπολογισμό 250.000 ευρώ έργο βελτίωσης της αγωνιστικής επιφάνειας χλοοτάπητα και αρδευτικό δίκτυο στο γήπεδο των Αρχαίων Κλεωνών, όπως και το ανάλογο πρακτικό του διαγωνισμού για το προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ έργο συντήρησης και κατασκευής επενδεδυμένων τάφρων, ερεισμάτων και τεχνικών έργων στην εθνική οδό 39 Τρίπολη – Σπάρτη – Γύθειο.

-Το 1ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανοιχτή διαδικασία, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο προϋπολογισμού 150.000 ευρώ έργο επισκευής και αναβάθμισης γεωτρήσεων του ΓΟΕΒ Παμίσου

-Τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το προϋπολογισμού 450.000 ευρώ έργο ολοκλήρωσης της ανάπλασης στη λίμνη Τάκα – οδοί πρόσβασης και άρδευση

-Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Γορτυνίας για το προϋπολογισμού 70.000 έργο κατασκευής νέας γέφυρας στην πυρόπληκτη περιοχή Πατσουριά του εν λόγω Δήμου της Αρκαδίας.