Νέο 5άστερο ξενοδοχείο στα Βουνάρια Κορώνης

Νέο 5άστερο ξενοδοχείο στα Βουνάρια Κορώνης

Άλλη μια ίδρυση 5άστερης ξενοδοχειακής μονάδας στη Μεσσηνία, με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εντάχθηκε στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. 4399/2016.

Πρόκειται για την επιχείρηση «SOUTH COAST ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το επενδυτικό σχέδιο αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 38 δωματίων και σουίτες / 76 κλίνες», στα Βουνάρια Κορώνης του Δήμου Πύλου – Νέστορος.

Το έργο είναι συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 5.333.270 ευρώ και το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 2.872.304,60 ευρώ.

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της

επένδυσης ανέρχονται σε 8 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).