Διάνοιξη δημοτικών δρόμων στη Χώρα

Διάνοιξη δημοτικών δρόμων στη Χώρα

Στη διάνοιξη δημοτικών δρόμων εντός του πολεοδομικού σχεδίου της Χώρας θα προχωρήσει ο Δήμος Πύλου-Νέστορος, προκειμένου να εξυπηρετούν τη διαμπερή κυκλοφορία της πόλης και τις εσωτερικές μετακινήσεις. Παράλληλα, οι δρόμοι αυτοί διανοίγουν τα πρόσωπα των οικοπέδων, προκειμένου να είναι άρτια και οικοδομήσιμα.

Για την υλοποίηση κι αυτού του έργου και συγκεκριμένα τη σύνταξη των μελετών, ο Δήμος Πύλου-Νέστορος προχώρησε σε προγραμματική σύμβαση με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μεσσηνίας, προκειμένου να συνταχτεί η τοπογραφική μελέτη.

Διανοίξεις
Το έργο «Πράξεις αναλογισμού και τροποποίηση ρυμοτομικού εντός πολεοδομικού σχεδίου Χώρας» αφορά στις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να διανοιχτούν ή να διαπλατυνθούν τρεις δημοτικές οδοί του σχεδίου πόλης Χώρας.

Κύριος σκοπός που εξυπηρετούν οι πράξεις αναλογισμού είναι η αποκατάσταση οικοπέδων, ώστε να αποκτήσουν πρόσωπο και να καθίστανται άρτια και οικοδομήσιμα. Παράλληλα, με τη διάνοιξη και διαπλάτυνση αυτών των δημοτικών οδών αποκαθίσταται η ομαλή και εύκολη προσβασιμότητα της πόλης της Χώρας και παράλληλα θα παύσει η κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της αστικής περιοχής με την παράκαμψη της κυκλοφορίας μέσω περιμετρικών οδών.

Τέλος, αυξάνεται η προσφορά στάθμευσης παρά την οδό, για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, με την αύξηση του μήκους των δημοτικών οδών και τη διαπλάτυνσή τους.

Αναγκαιότητα
Σημειώνεται ότι η 9η εθνική οδός (Πύργος – Κυπαρισσία – Γαργαλιάνοι – Χώρα – Πύλος – Μεθώνη) διασχίζει κατά μήκος τη Χώρα, με διεύθυνση από βορρά προς νότο και επίσης στη Χώρα καταλήγει η 3η  επαρχιακή οδός.

Εφόσον δύο οδικοί άξονες διασταυρώνονται εντός του σχεδίου πόλης της Χώρας είναι εμφανής η ανάγκη διανοίξεων του συνόλου των δημοτικών οδών για να διασφαλίζουν την προσπελασιμότητά της πόλης.

Το ρυμοτομικό σχέδιο της Χώρας έχει εγκριθεί από το 1950, επομένως οι διανοίξεις των οδών και των κοινοχρήστων χώρων υλοποιείται με πράξεις αναλογισμού. Μεγάλο μήκος των υφιστάμενων δρόμων έχει διανοιχθεί, τα προηγούμενα χρόνια, με πράξεις αναλογισμού (απαλλοτριώσεις για διανοίξεις οδών εντός σχεδίου πόλης) και παραχωρήσεις κοινοχρήστων χώρων από τους ιδιοκτήτες.

Παράλληλα, έχουν υλοποιηθεί πολλές τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου που ήταν αναγκαίες λόγω της δεδομένης κατάστασης που δημιουργούσαν τα κτήρια.

Επίσης, η διασταύρωση των δύο μεγάλων οδικών αξόνων, στην κεντρική πλατεία, αυξάνει υπερβολικά την κυκλοφορία που διέρχεται το κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα τον κυκλοφοριακό φόρτο και την τεράστια αναστάτωση της πόλης, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Παράλληλα, η ανάγκη διάνοιξης των δημοτικών οδών, στο σύνολο του πλάτους τους, με σκοπό την εκμετάλλευσή τους, είναι πιο αναγκαία από ποτέ λόγω της μεγάλης ζήτησης για κατοικία στην περιοχή της Χώρας.

Της Βίκυς Βετουλάκη

Φώτο αρχείου