Η αβλεψία και η ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής επιβαρύνουν την τσέπη των δημοτών

Η αβλεψία και η ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής επιβαρύνουν την τσέπη των δημοτών

Μια ιδιαίτερα δυσάρεστη έκπληξη μας επεφύλαξε ο ερχομός του Δεκέμβρη και του χειμώνα. Ενώ η περιοχή της Μικράς Μαντίνειας είναι σε αναβρασμό για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών, από την απάντηση του υπουργείου, σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Γιάννη Λαμπρόπουλου, είναι εμφανές ότι ο Δήμος Καλαμάτας «αγρόν ηγόραζε» κατά τη διαδικασία του καθορισμού των τιμών.

Όπως διαβάζουμε στον τοπικό Τύπο, η ευθύνη που αποδίδεται στο Δήμο Καλαμάτας είναι καταλυτική για το αποτέλεσμα.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται: «Επιπλέον, προβλέπεται από τις διατάξεις ότι για τον καθορισμό των τιμών λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων. Βάσει των ειδικότερα οριζόμενων στις διατάξεις της παρ. 4 του άρ. 261 του ν. 3852/2010, απεστάλη το υπ’ αρ. πρωτ. 29065 ΕΞ 2020/10.03.2020 έγγραφο του ΑΤΕΠΑΑ προς τους Δήμους, μεταξύ των οποίων και στο Δήμο Καλαμάτας, με θέμα “Παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων”. Σημειώνεται ότι η γνώμη του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου του εν λόγω Δήμου δεν κατατέθηκε στη βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά τα προβλεπόμενα στο ως άνω έγγραφο του ΑΤΕΠΑΑ».

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση του θέματος και προέβη σε ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας, μετά τον καθορισμό των Αντικειμενικών Αξιών και αφού προηγήθηκε επιστολή διαμαρτυρίας για το θέμα αυτό των κατοίκων της Μικράς Μαντίνειας.

Τα ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή είναι αμείλικτα:

1) Σε ποιες ενέργειες προέβη μετά τη λήψη του ανωτέρω εγγράφου (29065/10.03.2020);

2) Γιατί δε συνεκάλεσε το Δ.Σ. για να εκφράσει γνώμη, ώστε να έχει τη σημασία της για το τελικό αποτέλεσμα του καθορισμού των τιμών;

Καλείται άμεσα να αναζητήσει τους υπευθύνους αυτής της κραυγαλέας και αχαρακτήριστης αβλεψίας (η ηπιότερη έκφραση), να συγκαλέσει άμεσα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς η υπέρμετρη αύξηση των Αντικειμενικών Αξιών αφορά και άλλες περιοχές του Δήμου μας και με τη συμπαράσταση όλων των παρατάξεων, να αγωνισθεί για την άρση των αδικιών που έχουν εντοπισθεί.

Του Βασίλη Κοσμόπουλου 

Πολιτικού μηχανικού, δημοτικού συμβούλου,

επικεφαλής της παράταξης «Καλαμάτα Μπροστά»