Παράταση έως το Μάρτιο για ολοκλήρωση του έργου Καζάρμα – Χώρα – Γαργαλιάνοι

Παράταση έως το Μάρτιο για ολοκλήρωση του έργου Καζάρμα – Χώρα – Γαργαλιάνοι

Υπογράφηκε η σύμβαση για τη βελτίωση σε Κορώνη – Βασιλίτσι  

Παράταση μέχρι το Μάρτιο ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκλήρωση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε ασφαλτοτάπητα και τεχνικά της 9ης εθν. οδού Χώρα- Γαργαλιάνοι και 3ης και 10ης επ. οδού Χώρα – Καζάρμα», προϋπολογισμού 750.000 ευρώ, που εκτελείται από την Τεχνική Εταιρεία Δόμησις Α.Ε.

Επίσης, από την Περιφέρεια υπογράφηκε η σύμβαση υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση υποδομών και βελτίωση ασφάλειας στην 13η επαρχιακή οδό, τμήμα Κορώνη – Βασιλίτσι», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.

Το έργο αναλαμβάνει ο εργολάβος Ευστάθιος Τζικάκης αντί 608.528,54 ευρώ και πρέπει να ολοκληρωθεί σε 4 μήνες.

Τα έργα

Το έργο «Αποκατάσταση βλαβών σε ασφαλτοτάπητα και τεχνικά της 9ης εθν. οδού Χώρα- Γαργαλιάνοι και 3ης και 10ης επ. οδού Χώρα – Καζάρμα» έλαβε κατά τη δημοπράτησή του έκπτωση 56%, ενώ το συμφωνητικό υλοποίησής του υπογράφηκε πέρυσι τον Ιανουάριο. Η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης ήταν τον Ιούλιο του 2022 και είχε πάρει παράταση έως τέλος Δεκεμβρίου του 2022.

Η εργολαβία προβλέπει εργασίες αποκατάστασης των βλαβών στον ασφαλτοτάπητα και τα τεχνικά της 9ης εθνικής οδού στο τμήμα Χώρα- Γαργαλιάνοι, καθώς και στην 3η και 10η επαρχιακή οδό, στο τμήμα Χώρα- Καζάρμα.

Στο τμήμα Χώρα – Γαργαλιάνοι τα έργα ξεκινούν από το νέο κόμβο βόρεια του Κορυφασίου και περιλαμβάνουν επενδεδυμένες τάφρους, κατασκευή τοίχων από σκυρόδεμα, αποπυρήνωση στροφών, νέο ασφαλτοτάπητα, όπως και διαγράμμιση σε όλο το μήκος των 18 χλμ. από την αρχή (κόμβος Κορυφασίου) έως την είσοδο των Γαργαλιάνων.

Στο τμήμα Χώρα- Καζάρμα τα έργα ξεκινούν από τη διασταύρωση προς Κεφαλάρι στην έξοδο της Χώρας και περιλαμβάνουν αντιολισθηρό τάπητα, κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων, ασφαλτοτάπητα και διαγράμμιση σε όλο σχεδόν το τμήμα του οδικού άξονα.

Παράταση έως το Μάρτιο
Μέχρι τώρα έχουν γίνει εργασίες αποκατάστασης των βλαβών στον ασφαλτοτάπητα και τα τεχνικά της 9ης εθνικής οδού στο τμήμα Χώρα- Γαργαλιάνοι, καθώς και στην 3η και 10η επαρχιακή οδό, στο τμήμα Χώρα- Καζάρμα. Οι εργασίες έχουν εκτελεστεί σε ποσοστό 90% περίπου.

Ο ανάδοχος ζήτησε το Νοέμβριο με αίτησή του τη χορήγηση νέας παράτασης περαίωσης έως 31/3/2023, λόγω της ανάγκης σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα και έγκρισης των αναλυτικών επιμετρήσεων για την ορθή και άρτια ολοκλήρωση του αντικειμένου του έργου.

Της Βίκυς Βετουλάκη