Μιναγιώτικο Φράγμα: Στις αναγκαστικές οι απαλλοτριώσεις με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου

Μιναγιώτικο Φράγμα: Στις αναγκαστικές οι απαλλοτριώσεις  με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου

Δημοσιεύθηκε προχθές στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Στο καθεστώς των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων εντάχθηκαν με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου οι απαλλοτριώσεις που πρέπει να γίνουν για την κατασκευή του Μιναγιώτικου φράγματος και των δικτύων άρδευσης.

Η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο τέταρτο τεύχος και με αριθμό φύλλου 101.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν από τις γιορτές ολοκληρώθηκε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η υποβολή των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εταιρείες για την κατασκευή μέσω ΣΔΙΤ του Μιναγιώτικου Φράγματος, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το έργο διεκδικούν τρία μεγάλα  κατασκευαστικά σχήματα και συγκεκριμένα:

-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Τ.Ε. ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – INTRAKAT – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

-ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΑΒΑΞ Α.Ε.

Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις

Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου γίνεται υπαγωγή απαλλοτριώσεων ακινήτων για την κατασκευή του έργου στον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παρέχεται εξουσιοδότηση στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων.

Όπως σημειώνεται στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τα έργα αυτά (εκτός από το Μιναγιώτικο, η απόφαση περιλαμβάνει άλλα 5 μεγάλα έργα) συγχρηματοδοτούνται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένης διάρκειας και από διεθνείς ή άλλους μηχανισμούς χρηματοδότησης, είναι γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας και συγκεκριμένα για τη βελτίωση των υποδομών της. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο οι χώροι εκτέλεσης των έργων να παραδοθούν άμεσα, για την ανεμπόδιστη εκκίνηση και πρόοδο των εργασιών εντός των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς ενδεχόμενες καθυστερήσεις θα επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην έγκαιρη υλοποίησή τους και στην απορρόφηση των πόρων από συγχρηματοδούμενα προγράμματα, με σοβαρές περαιτέρω συνέπειες από την αθέτηση των ανειλημμένων υποχρεώσεων της χώρας και την καθυστέρηση στην οικονομική της ανάπτυξη.

Μάλιστα, με την απόφαση εξουσιοδοτείται ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή το αρμόδιο για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων όργανο να προβεί στην κήρυξη απαλλοτριώσεων ακινήτων που αφορούν στην εκτέλεση του έργου, καθώς και στην κήρυξη τυχόν συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων, υπάγοντας αυτές στη διαδικασία του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

Σημειώνεται ότι το έργο αναμένεται κατά το επόμενο διάστημα να εισέλθει στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, που θα οδηγήσει στην υποβολή δεσμευτικών προσφορών και στην οριστικοποίηση του αναδόχου.

Της Βίκυς Βετουλάκη