Υπουργείο Ενέργειας: Με παλιές άδειες χτίζονται ακίνητα σε δασικές εκτάσεις

Υπουργείο Ενέργειας: Με παλιές άδειες χτίζονται  ακίνητα σε δασικές εκτάσεις

Εντολή στις Δασικές Υπηρεσίες να εξαιρούν από τη δασική νομοθεσία και το δασικό χάρτη όσα ακίνητα διαθέτουν παλιά οικοδομική άδεια, ακόμη και εάν είναι χαρακτηρισμένα ως δασικά, έδωσε ο γενικός γραμματέας Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνος Αραβώσης.

Σύμφωνα με νέα οδηγία που εξέδωσε, διευκρινίζει ότι, εφόσον έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια πριν από τις 25 Νοεμβρίου 2011 (δηλαδή πριν τεθεί σε ισχύ ο νόμος 4030/2011 για το νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών) και εφόσον αυτή δεν έχει ακυρωθεί ή ανακληθεί, τότε αυτά τα ακίνητα εξαιρούνται της δασικής νομοθεσίας, σβήνονται πρόστιμα και κυρώσεις και μπορούν να χτιστούν, ή εάν έχουν ήδη δομηθεί να μεταβιβαστούν, να πωληθούν κ.λπ.

Η οδηγία

Στο έγγραφο που απέστειλε στις Διευθύνσεις Δασών ο κ. Αραβώσης

διευκρινίζει, σύμφωνα με το ΒΗΜΑ, ότι οι σχετικές διατάξεις (του παλιού δασικού νόμου 998/1979 όπως άλλαξε με το ν. 4685/2020) προβλέπουν εξαίρεση από τη δασική νομοθεσία της απολύτως αναγκαίας έκτασης για την εφαρμογή οικοδομικής αδείας η οποία είχε εκδοθεί πριν από την ισχύ του ν. 4030/2011, εφόσον αυτή παραμένει ισχυρή.

Μάλιστα, ο γενικός γραμματέας Δασών, υποστηρίζει το δημοσίευμα, κάνει αναφορά στις πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ’ αριθμ. 1364 και 1365/2021) με τις οποίες είχε κριθεί ότι η εν λόγω ρύθμιση, η οποία υπαγορεύεται από λόγους προστασίας της ασφάλειας δικαίου, «… δεν αντίκειται σε καμία συνταγματική διάταξη… Δεν προσκρούει, ειδικότερα, στο άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος, το οποίο επιβάλλει την κήρυξη ως αναδασωτέων των δασικού χαρακτήρα εκχερσωθεισών εκτάσεων, διότι η εν λόγω συνταγματική διάταξη δεν απαγγέλλει, κατά την έννοιά της, γενική κάμψη του τεκμηρίου νομιμότητας διοικητικών πράξεων που αφορούν σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, ούτε επιτάσσει τον, κατά πάντα χρόνο, παρεμπίπτοντα έλεγχο του κύρους διοικητικών πράξεων από την άποψη της τήρησης των ορισμών της δασικής νομοθεσίας».

Οικοδομικές άδειες

Έτσι, σύμφωνα με τον κ. Αραβώση, η αναγκαία επιφάνεια για την εφαρμογή οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί πριν από το 2011 και δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί, εξαιρείται από τη δασική νομοθεσία. Κι αυτό ανεξαρτήτως του εάν η έκδοση των συγκεκριμένων οικοδομικών αδειών έγινε κατ’ ακολουθίαν σχετικής βεβαίωσης της Δασικής Υπηρεσίας περί του χαρακτήρα της έκτασης. Παραπέμπει, μάλιστα, αναφέρει το ΒΗΜΑ, σε απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του 2020, στην οποία καθορίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία καλούνται να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να επιτύχουν την εξαίρεση της έκτασης όπου θα χτίσουν από τη δασική νομοθεσία.

Στη λίστα των δικαιολογητικών δεν περιλαμβάνεται η βεβαίωση της Δασικής Υπηρεσίας περί του χαρακτήρα της έκτασης.

Σύμφωνα με το γενικό γραμματέα, η έκδοση της συγκεκριμένης οδηγίας ήταν απαραίτητη διότι σε πολλές περιοχές της χώρας παλιές οικοδομικές άδειες είχαν «παγώσει» και το υπουργείο είχε δεχθεί πληθώρα ερωτημάτων  σχετικά με περιπτώσεις αναμόρφωσης του οικείου δασικού χάρτη, κατ’ επίκληση οικοδομικής αδείας που είχε εκδοθεί πριν από το νόμο 4030/2011.