Η εταιρεία «ΟΚΤΑΝΑ» ανάδοχος για τα έργα στερέωσης στο Κάστρο της Κορώνης

Η εταιρεία «ΟΚΤΑΝΑ» ανάδοχος για τα έργα στερέωσης στο Κάστρο της Κορώνης

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με 2,48 εκατ. ευρώ

Ανακηρύχθηκε με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Πολιτισμού ο προσωρινός ανάδοχος για το έργο «Στερέωση βραχωδών πρανών και αποκατάσταση προμαχώνα στο Κάστρο της Κορώνης», που χρηματοδοτείται με 2,48 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Προσωρινή ανάδοχος αναδείχθηκε από το διαγωνισμό που έγινε η εργοληπτική επιχείρηση «ΟΚΤΑΝΑ Ανώνυμη Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία», με μέση έκπτωση 3%, και ποσό εκτέλεσης του έργου 1.940.029,99 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Συμμετοχές

Το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το Σεπτέμβριο του 2022 και τον Ιανουάριο του 2023 δημοπρατήθηκε.

Σύμφωνα με το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής που κατατέθηκε στο Τμήμα Έργων της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού, κατατέθηκαν οι εξής προσφορές:

-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ με ποσοστό έκπτωσης 23,39 %

-Ένωση Οικονομικών Φορέων «Κατασκευαστική ΙΛΙΣΣΟΣ Α.Τ.Ε. – Βλασσοπούλου Μαρία του Αντωνίου», με έκπτωση 20,37%

-Αντώνης Γεωργίου Ασκούνης – Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία «Τεχνική Εταιρεία Πατρών», με έκπτωση 20%

-ΟΚΤΑΝΑ Ανώνυμη Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία, με έκπτωση 3%

-ΝΗΡΙΚΟΣ Τεχνική-Εμπορική Βιομηχανική και Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία, με έκπτωση 2%

-ΗΡΩΝ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, με έκπτωση 1%

Η επιτροπή εισηγήθηκε την απόρριψη των τριών πρώτων εταιρειών, της πέμπτης και της έκτης κατά σειρά, καθώς δεν πληρούσαν το κριτήριο επιλογής «τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» και μειοδότρια ανακηρύχθηκε η τέταρτη.

Εργασίες

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο κάστρο είναι συνοπτικά οι εξής:

-Στοιχεία υποθεμελίωσης βραχομάζας από οπλισμένο σκυρόδεμα (αναρτημένα με βλήτρα και αγκύρια)

-Αγκυρώσεις βραχομάζας, αγκυρωμένος οπλισμένος μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος οπλισμένο σκυρόδεμα για προστασία διάβρωσης του μαργαϊκού πρανούς

-Συμπλήρωση διακένων και εγκοίλων πρανούς, εφαρμογή αρμολογημάτων και ενεμάτων σε μεμονωμένες βραχόμαζες

-Πλήρωση υποσκαφών πρανούς με ρευστή κονία, εξασφάλιση υποσκαφών πρανούς με αναρτημένη λιθοδομή και θεμέλιο οπλισμένου σκυροδέματος

-Συμπλήρωση μεμονωμένων υποσκαφών πρανούς, κατασκευή τοίχου οπλισμένου σκυροδέματος

-Κατασκευή δοκού οπλισμένου σκυροδέματος στη βάση του τοίχου για προστασία υποσκαφών, αγκυρώσεις τείχους, τοπικές ανακτίσεις – συμπληρώσεις διακένων τείχους.

-Εφαρμογή λίθινων και μεταλλικών κλειδιών συρραφής

-Χτίσιμο εκ νέου αποδιοργανωμένων περιοχών τείχους και αναρτήσεις με βλήτρα

-Εφαρμογή αρμολογημάτων και ενεμάτων, συντήρηση και στερέωση του σωζόμενου αυθεντικού υλικού

-Δομική αποκατάσταση των τοιχοποιιών του Προμαχώνα

-Συμπληρώσεις τοιχοποιιών, αποκατάσταση ανωφλίων

-Εξωτερική περίδεση του Προμαχώνα

-Κατασκευή μεταλλικών θυρών, κλιμάκων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων

-Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Προμαχώνα.

Της Βίκυς Βετουλάκη