Χαρά Κιουρή: Να δοθούν κίνητρα ώστε η ζωή στα χωριά να γίνει ελκυστική

Χαρά Κιουρή: Να δοθούν κίνητρα  ώστε η ζωή στα χωριά να γίνει ελκυστική

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισκέφτηκε τα χωριά της κεντρικής Μεσσηνίας, Πολύλοφο- Μάνεση-Στέρνα- Διόδια- Αριστομένη και Στρέφι.

Τα χωριά αυτά, που αποτελούν τον πρώην Δήμο Αριστομένη, φθίνουν πληθυσμιακά διαρκώς.

Αποτελούν μια περιοχή στο κεντρικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας, με το χαρακτηριστικό μεσογειακό λοφώδες τοπίο και τις πολλές παραγωγικές δυνατότητες του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα.

Όμως, οι δυνατότητες αυτές, για να αξιοποιηθούν, χρειάζονται μιαν άλλου τύπου διαχείριση, που θα στοχεύει στη συγκράτηση του πληθυσμού, ιδιαίτερα των νέων, και την αγροτική και κτηνοτροφική ανάπτυξη, με περιβαλλοντικό και ποιοτικό πρόσημο.

Για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό το αίτημα για διαχείριση των επιφανειακών νερών, με μικρά φράγματα και λιμνοδεξαμενές, όπως εκείνο που είχε μελετηθεί στην περιοχή της Πλατανόβρυσης, που θα μπορούσαν να μειώσουν τις επιπτώσεις από τη μελλοντική λειψυδρία.

Μας αναφέρθηκε, επίσης, το παράδειγμα της εγκατάλειψης του αμφιθεάτρου του Λυκείου Αριστομένη, δυναμικότητας 250 θέσεων, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή κοινωνική υποδομή και στήριγμα για τις πολιτιστικές δραστηριότητες της περιοχής, για εκθέσεις αγροτικών προϊόντων, εκδηλώσεις με γεωπονικά θέματα, που θα αφορούν καλλιέργειες της ευρύτερης Κεντρικής Μεσσηνίας. Θα μπορούσε να βοηθήσει και ως σημείο αναφοράς για τη συνένωση όλων των πολιτιστικών σχημάτων και την άρση του κατακερματισμού.

Σημαντικό, επίσης, πρόβλημα για τους ανθρώπους στις περιοχές αυτές και τη ζωή τους, όπως μας ανέφερε και ο πρόεδρος της κοινότητας Στρέφι, Σταύρος Μπρατσιάκος, είναι η δυσκολία πρόσβασης τόσο προς στην έδρα του Δήμου, τη Μεσσήνη, όσο και προς την Καλαμάτα. Αρκετοί κάτοικοι διατύπωσαν το παράπονο ότι ενώ θα μπορούσαν να συνδεθούν με δρόμο γρήγορης πρόσβασης με τη Βελίκα και από εκεί με τον (πολύπαθο) δρόμο Καλαμάτα-Ριζόμυλος και η διαδρομή μέχρι την Καλαμάτα να μειωθεί σημαντικά σε χρόνο και κίνδυνο, παραμένουν μια περιοχή από τις πιο χρονοβόρες και επικίνδυνες στη μετακίνηση προς τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα στην Μεσσηνία. Αυτό αποτρέπει τις οικογένειες από το να μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους στα χωριά τους.

Χρειάζεται να συγκροτηθεί καλύτερα το πλαίσιο τοπικής ανάπτυξης και να ιεραρχηθούν οι στόχοι από τους φορείς και τους κατοίκους της περιοχής. Να δοθούν κίνητρα, ειδικά σε νέους ανθρώπους, ώστε η ζωή στα χωριά να γίνει ελκυστική. Να βοηθηθούν οι παραγωγοί και οι συνεταιρισμοί στο έργο τους. Να στελεχωθούν οι ΔΑΟΚ με τον αναγκαίο αριθμό με γεωπόνους και κτηνιάτρους, ώστε να παρέχουν συμβουλές σε αγρότες/ισσες και κτηνοτρόφους, αλλά και να βοηθήσουν στη δημιουργία Ομάδων Αγροτών. Να στελεχωθούν και τα αγροτικά ιατρεία, για να παρέχεται ένα ελάχιστο επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Χαρίκλεια (Χαρά) Κιουρή
Μέλος Κεντρικής Επιτροπής, υποψήφια βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μεσσηνίας