Εγκρίθηκε μελέτη αποκατάστασης του παλιού λατομείου στα Τσουκαλαίικα

Εγκρίθηκε μελέτη αποκατάστασης  του παλιού λατομείου στα Τσουκαλαίικα

Η περιβαλλοντική μελέτη για την αποκατάσταση λατομείου στη θέση «Μπερδέσια» στα Τσουκαλαίικα του Δήμου Οιχαλίας εγκρίθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας, ενώ είναι το πρώτο εδώ και πολλά χρόνια στο οποίο εγκρίνεται η αποκατάσταση.

Την τελευταία φορά που είχε ακουσθεί κάτι για την αποκατάσταση χώρων παλιών λατομείων στη Μεσσηνία ήταν το 2010, όταν είχε ανακοινωθεί ότι από τα υλικά κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Τσακώνας – Καλαμάτας θα αποκατασταθούν τέτοιοι χώροι. Ωστόσο, ακόμα τα βουνά μας είναι γεμάτα «τρύπες» από την εξόρυξη αδρανών υλικών.

Αποκατάσταση
Τώρα, εγκρίθηκε η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη για την αποκατάσταση λατομείου στη θέση «Μπερδέσια» Τσουκαλαιιίων, με την αξιοποίηση προϊόντων εκσκαφής της ΜΕΑ-ΧΥΤΥ της 2ης Υποενότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο της «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ».

Προβλέπεται ότι θα γίνει μορφολογική και βλαστητική αποκατάσταση, μέσω φυτoτεχνικών εργασιών, μέρους της πλατείας του προϋπάρχοντος ανενεργού λατομικού χώρου.

Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί περίσσεια υλικών εκσκαφής της ΜΕΑ-ΧΥΤΥ της 2ης Υποενότητας του έργου για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, ο όγκος των οποίων ανέρχεται σε 130.000 m3, με στόχο το σχεδιασμό των απαραίτητων διεργασιών για την περιβαλλοντική αποκατάσταση της επιφάνειας στην οποία έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες, όπως η απομάκρυνση και η απόθεση υλικών.

Κατασκευή νέου δρόμου
Σκοπός των εργασιών της βλαστητικής αποκατάστασης είναι η επανεισαγωγή των δασικών ειδών στη διαταραγμένη έκταση με σκοπό την ομαλή ένταξή της στο φυσικό τοπίο της ευρύτερης περιοχής.

Η προς αποκατάσταση έκταση απαρτίζεται από δύο επιφάνειες, συνολικής επιφανείας 17.361,9 m2 (7.799,92 m2 και 9.561,98 m2 αντίστοιχα).

Στην απόφαση αναφέρεται ότι επειδή δεν υπάρχει ευχερής πρόσβαση στο δημόσιο λατομικό χώρο και κατ’ επέκταση στις επιφάνειες επέμβασης, απαιτείται η κατασκευή νέου δρόμου πρόσβασης, ο οποίος θα ξεκινά από τον υπάρχοντα επαρχιακό δρόμο και θα διέρχεται εξ ολοκλήρου δασικές εκτάσεις.

Επίσης, στους όρους σημειώνεται ότι η απόθεση των αδρανών υλικών θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί φαινόμενα διάβρωσης και απόπλυσής τους, με διαμόρφωση των πρανών των σωρών τους με ήπιες κλίσεις.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μη αδειοδοτημένη επέμβαση εντός δασών ή δασικών εκτάσεων, καθώς και εντός κοιτών ρεμάτων ή χειμάρρων, συμπεριλαμβανομένης της απόληψης χωματουργικών αδρανών υλικών, όπως και της απόθεσης (έστω και προσωρινά) αποβλήτων, υλικών από εκσκαφές κ.λπ.

Η οποιαδήποτε δε φθορά δασικής και εν γένει φυσικής βλάστησης πρέπει να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή.

Στις εργασίες συντήρησης των αναδασώσεων θα συμπεριληφθεί η εργασία της αντικατάστασης-συμπλήρωσης τυχών αποξηραμένων και τραυματισμένων φυταρίων με άλλα ίδιου μεγέθους, κατάστασης και ποικιλίας, έτσι ώστε, αφενός, να εξασφαλίζεται ομοιομορφία εγκατάστασης των φυτεύσεων και, αφετέρου, να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή πυκνότητα φύτευσης στο σύνολο του αποκαθιστούμενου χώρου, με σκοπό το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων να είναι τουλάχιστον 80%.

Της Βίκυς Βετουλάκη

Φώτο αρχείου