Μέχρι τον Απρίλιο παράταση για ολοκλήρωση των εργασιών στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Μέχρι τον Απρίλιο παράταση για ολοκλήρωση  των εργασιών στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Για την προσθήκη ορόφου που έχει ξεκινήσει

Παράταση έως τον Απρίλιο δόθηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου με τις προσθήκες και τις αναδιαρρυθμίσεις, στο υφιστάμενο κτήριο του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας –Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας.

Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 3.065.225,14 ευρώ, το οποίο εκτελείται από την εταιρεία «Αττική Δίοδος Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία».

Οι εργασίες

Το έργο δημοπρατήθηκε τον Ιούνιο του 2021 και αντικείμενο της σύμβασης που υπογράφτηκε με την ανάδοχο εταιρεία είναι:

-Προσθήκη ορόφου στο ισόγειο κτήριο της υφιστάμενης Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής Μονάδας και σε προσθήκη κατ’ επέκταση, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή νέου κόμβου κατακόρυφης επικοινωνίας, ένα κλιμακοστάσιο διαφυγής και ένα ασθενοφόρο ανελκυστήρα. Στην καθ’ ύψος προσθήκη επί του κτηρίου, στο ισόγειο του οποίου στεγάζεται η Ψυχιατρική Νοσηλευτική Μονάδα του νοσοκομείου, χωροθετούνται δύο νέες Νοσηλευτικές Μονάδες, συνολικής δυναμικότητας 28 κλινών. Συγκεκριμένα, Νοσηλευτική Μονάδα, δυναμικότητας 19 κλινών (Ουρολογική Κλινική) και μια δεύτερη Νοσηλευτική Μονάδα, δυναμικότητας 9 κλινών. 

-Επέκταση και αναδιαρρύθμιση του υφιστάμενου Τμήματος Επειγόντων  Περιστατικών (Τ.Ε.Π.).

Η συνολική επιφάνεια της προσθήκης καθ’ ύψος της Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής Μονάδας είναι 1.102,10 m2, ενώ η επιφάνεια προσθήκης κατ’ επέκταση του ισογείου του ΤΕΠ είναι 99 m2.

Στο ισόγειο του Κεντρικού Κτηρίου, στη νότια γωνία του, εκεί όπου βρίσκεται το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, επεκτάθηκε και αναδιαρρυθμίστηκε ο χώρος.

Συγκεκριμένα, μέρος του ΤΕΠ το οποίο παλιότερα ήταν αναμονή συγγενών – ασθενών, αναδιαρρυθμίσθηκε και δημιουργήθηκε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για παιδιά.

Επίσης, παραπλεύρως της εισόδου του τμήματος στον υφιστάμενο ημιυπαίθριο χώρο, δημιουργήθηκαν δύο νέοι χώροι αναμονής συγγενών – συνοδών των εισερχόμενων ασθενών: για ενήλικες και για παιδιά. Στους χώρους αναμονής προβλέπονται και αντίστοιχα W.C. (ο χώρος W.C. που εξυπηρετεί το καθιστικό των ενηλίκων, εξυπηρετεί και ΑμεΑ).

Παράταση

Η νέα παράταση ζητήθηκε, καθώς η πρώτη που είχε δοθεί έως 25 Αυγούστου δεν αναπλήρωσε πλήρως και ολοσχερώς τις μεγάλες καθυστερήσεις στο έργο που οφείλονταν αποκλειστικά στη διερεύνηση και την επιλογή της λύσης για την αποκατάσταση των αναμονών, όπως και στη σύνταξη και έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης.

Κατά την εξέλιξη των εργασιών και μετά τη χορηγηθείσα παράταση υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις που οφείλονταν: στη διακοπή των εργασιών προκειμένου να κατασκευαστούν επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας, με σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων κατά τον αυλισμό των ασθενών του υποκείμενου ορόφου (Ψυχιατρικής Κλινικής), η οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να είχε αναστείλει τη λειτουργία της κατά την κατασκευή του έργου, και στην καθυστέρηση της σκυροδέτησης της πλάκας οροφής του Α ορόφου.  

Επίσης, ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών έχει υποβληθεί για έγκριση στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και απαιτείται η χορήγηση παράτασης για την έγκρισή του. 

Για όλους αυτούς τους λόγους ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 25/4/2024, η οποία και εγκρίθηκε από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή.

Της Βίκυς Βετουλάκη