Ξεπαγώνουν οι αγοραπωλησίες στα εκτός σχεδίου δόμησης

Ξεπαγώνουν οι αγοραπωλησίες στα εκτός σχεδίου δόμησης

Ξεπαγώνουν οι αγοραπωλησίες στην εκτός σχεδίου δόμηση και σταματά η απαξίωση της περιουσίας δεκάδων χιλιάδων ιδιοκτητών με νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος. Η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση αναμένεται να ενσωματωθεί σε ένα από τα νομοσχέδια του ΥΠΕΝ, προκειμένου να κατατεθεί (καλώς εχόντων των πραγμάτων) μέχρι το τέλος του έτους στη Βουλή.

Ακίνητα: Με ειδικό τέλος η δόμηση στα εκτός σχεδίου οικόπεδα
Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει τη θέσπιση ενός ειδικού τέλους υπέρ του Πράσινου Ταμείου, το οποίο θα λειτουργεί ως περιβαλλοντικό ισοδύναμο. Διευκρινίζεται πως η νομοθετική ρύθμιση δε θα είναι οριστική αλλά μεταβατική και θα αφορά στην περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2025, οπότε υπολογίζεται πως θα έχει ολοκληρωθεί ο καθορισμός των κοινόχρηστων δρόμων της χώρας.

Σημειώνεται πως η ρύθμιση επρόκειτο να ψηφιστεί πριν κλείσει η Βουλή για τις εκλογές, αλλά «πάγωσε» σε μια προσπάθεια να μην υπάρξει σύγκρουση με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο, έπειτα από μια προσφυγή κατά της άδειας δόμησης οικοπέδου σε εκτός σχεδίου περιοχή στην Πάτμο, χωρίς πρόσβαση σε αναγνωρισμένη κοινόχρηστη οδό, αποφάσισε πως δεν αρκεί το ελάχιστο εμβαδόν των τεσσάρων στρεμμάτων, αλλά απαιτείται ήδη από το 1985 και η ύπαρξη προσώπου σε κοινόχρηστο δρόμο για τη δόμηση του οικοπέδου.

Η ακτινογραφία της νέας ρύθμισης

Τα «ΝΕΑ» παρουσίασαν χθες την «ακτινογραφία» της αναμενόμενης νέας ρύθμισης με την οποία δίνεται η δυνατότητα να δομούνται νόμιμα γήπεδα (οικόπεδα) τουλάχιστον τεσσάρων στρεμμάτων, κείμενα εκτός ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων νομίμως υφιστάμενων οικισμών, εφόσον ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες οικοπέδων (γηπέδων), ανάλογα με το χρόνο δημιουργίας και το πρόσωπο που διαθέτουν στο δρόμο.

Α) Οικόπεδα που δημιουργήθηκαν από 31 Μαΐου 1985 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2003. Αυτά, προκειμένου να οικοδομηθούν, θα πρέπει να έχουν πρόσωπο ή να εφάπτεται το ένα εκ των ορίων τους σε μήκος τουλάχιστον 3,5 μέτρων σε οδό που: 1ον) εμφανίζεται σε αεροφωτογραφίες πριν από τις 27 Ιουλίου 1977 και έχει πλάτος τουλάχιστον 3,5 μέτρων, 2ον) συνδέεται με διεθνή, επαρχιακή, δημοτική ή κοινοτική οδό ή εγκαταλελειμμένα τμήματα αυτών, και 3ον) αυτή να έχει διανοιχτεί με απόφαση κρατικού οργάνου, είτε να είναι καταχωρισμένη στα κτηματολογικά βιβλία, είτε να έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες οδοστρωσίας της από αρμόδια για τη συντήρηση και βελτίωση των οδών Αρχή, είτε οργανισμό, είτε να διέρχεται από αυτήν δίκτυο κοινής ωφελείας.

Β) Οικόπεδα που δημιουργήθηκαν πριν από το 1985. Προκειμένου τα οικόπεδα αυτά να είναι οικοδομήσιμα, θα πρέπει να έχουν πρόσωπο ή να εφάπτεται το ένα από τα όριά τους σε μήκος τουλάχιστον 3,5 μέτρων σε οδό που: 1ον) εμφανίζεται σε αεροφωτογραφίες πριν από τις 27 Ιουλίου 1977, 2ον) έχει πλάτος τουλάχιστον 3,5 μέτρων, και 3ον) έχει διανοιχτεί με απόφαση κρατικού οργάνου, είτε είναι καταχωρισμένη με την ένδειξη «ΕΚ» (ειδική έκταση), είτε έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες οδοστρωσίας από αρμόδια για τη συντήρηση και βελτίωση των οδών Αρχή, είτε να διέρχεται από αυτήν δίκτυο κοινής ωφελείας.

Γ) Οικόπεδα που μπορούν να οικοδομηθούν είναι και αυτά τα οποία διαθέτουν νόμιμη δουλεία διόδου, προ του ’85, με πλάτος τουλάχιστον 3,5 μέτρων, η οποία να συνδέεται με διεθνή, επαρχιακή, δημοτική ή κοινοτική οδό ή εγκαταλελειμμένα τμήματα αυτών.

Το μεγάλο «αγκάθι» είναι τα λεγόμενα «τυφλά» οικόπεδα, αυτά δηλαδή που δεν έχουν σύνδεση με το οδικό δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή, αν δεν υπάρχει νόμιμη δουλεία πριν από το ’85 που να πληροί τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, τότε, με τα έως τώρα δεδομένα, δε θα μπορούν να οικοδομηθούν.

Όπως προαναφέρθηκε, η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει τη θέσπιση ενός ειδικού τέλους υπέρ του Πράσινου Ταμείου, το οποίο θα λειτουργεί ως περιβαλλοντικό ισοδύναμο. Το ύψος του ειδικού τέλους θα καθοριστεί μετά την ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).